Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Żywot i sprawy JMPana Medarda z Gołczwi Pełki z notat familijnych spisane przez J. I. Kraszewskiego. Tom I.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1876,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 300; rub. 3. Tytuł okładkowy z odmianą pisowni: Zywot (!) ... Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. (def.) - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Śl. - Warsz.Un. - Wrocł.Un. - Toż. Tom II. Tamże, 1876, w 8ce, str. 4 nl., (19)-317 (właściwie: str. 4 nl., 299; strona 2 i n. mylnie oznaczona jako 20 i n.). Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Śl. - Warsz.Un. - Wrocł.Un. - Toż. Tom III. Tamże, 1876, w 8ce, str. 4 nl., 282. Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Bibl.Racz. - Śl. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Żywot i sprawy JMPana Medarda z Gołczwi Pełki z notat familijnych spisane przez J. I. Kraszewskiego. Tom I.
Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1876,
w 8ce, str. 2 nl., 300; rub. 3.
Tytuł okładkowy z odmianą pisowni: Zywot (!) ...
Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. (def.) - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Śl. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
- Toż. Tom II. Tamże, 1876, w 8ce, str. 4 nl., (19)-317 (właściwie: str. 4 nl., 299; strona 2 i n. mylnie oznaczona jako 20 i n.).
Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Śl. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
- Toż. Tom III. Tamże, 1876, w 8ce, str. 4 nl., 282.
Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Bibl.Racz. - Śl. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.