Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Całe życie biedna. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 57).
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1874,
Opis/komentarz:
w 8ce mniejszej, str. 122. Na s. 5 wstęp autora bez tytułu i podpisu, z datą: d. 6. Stycznia 1874. Drezno. - Zawiera dedykację dla Konstantego Podwysockiego. Na s. 7-8: Słowko autora, z datą: Żytomierz, dnia 18. września 1856 roku. Na s. 122 pod tekstem: Omelno. Wrzesień, 1839. Tłumaczenia czeskie (m.in.): Lumír (Praga, 1862, nr 21, 23-26, tł. Pavel Josef Šulc jako P. J. Š., pt.: Nešťastná po celý život). Tłumaczenia rosyjskie (m.in.): Russkij Wiestnik (Petersb., 1842, nr 2-3, tł. Nikołaj Aleksiejewicz Polewoj, pt.: Gorʹkaja uczastʹ). Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Całe życie biedna. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 57).
Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1874,
w 8ce mniejszej, str. 122.
Na s. 5 wstęp autora bez tytułu i podpisu, z datą: d. 6. Stycznia 1874. Drezno. - Zawiera dedykację dla Konstantego Podwysockiego.
Na s. 7-8: Słowko autora, z datą: Żytomierz, dnia 18. września 1856 roku.
Na s. 122 pod tekstem: Omelno. Wrzesień, 1839.
Tłumaczenia czeskie (m.in.): Lumír (Praga, 1862, nr 21, 23-26, tł. Pavel Josef Šulc jako P. J. Š., pt.: Nešťastná po celý život).
Tłumaczenia rosyjskie (m.in.): Russkij Wiestnik (Petersb., 1842, nr 2-3, tł. Nikołaj Aleksiejewicz Polewoj, pt.: Gorʹkaja uczastʹ).
Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.