Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Zadora. Historya z końca XIII (!, zamiast: XVIII) wieku przez J. I. Kraszewskiego. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 41).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1885,
Opis/komentarz:
w 8ce mniejszej, str. 4 nl., 118. W ramach serii jako t. 41 opublikowano również powieść Krwawe znamię (1885, ob. niżej). Tłumaczenia czeskie (m.in.): Světozor (Praga, 1881, nr 14-24, 26-29, tł. Celestýn Liposlav Frič jako Celestin Frič, pt.: Zádora. Povídka z 18. století od Ig. J. Kraszewského). - W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 412, podano: Przekład Celest. Fricza na czeskie 1880 r. Ob. też niżej: Zadorskij (1881). Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Zadora. Historya z końca XIII (!, zamiast: XVIII) wieku przez J. I. Kraszewskiego. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 41).
Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1885,
w 8ce mniejszej, str. 4 nl., 118.
W ramach serii jako t. 41 opublikowano również powieść Krwawe znamię (1885, ob. niżej).
Tłumaczenia czeskie (m.in.): Světozor (Praga, 1881, nr 14-24, 26-29, tł. Celestýn Liposlav Frič jako Celestin Frič, pt.: Zádora. Povídka z 18. století od Ig. J. Kraszewského). - W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 412, podano: Przekład Celest. Fricza na czeskie 1880 r.
Ob. też niżej: Zadorskij (1881).
Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.