Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Z siedmioletniej wojny. Opowiadanie historyczne przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie drugie. Tom I.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 244; rub. 2. Jag. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Toż. Tom II. Tamże, 1878, w 8ce, str. 239. Tłumaczenie na rosyjski ukazało się w czasopiśmie Riżskij Wiestnik (1875, sierpień-grudzień, pt.: Iz Siemiletniej wojny. Istoriczeskij rasskaz). - W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 411, podano niedokładną informację o przekładzie: Toż, po rosyjsku, w Gońcu rygskim 1875. Tamże, s. 411, podano informację o przekładzie niemieckim: Przekład niemiecki zapow. r. 1880 w Wiedniu u Hartlebena. - Czy wyszło? Nadto Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", t. XII, Kraków 1966, s. 66, podaje informację o tłumaczeniu na język ukraiński: Petersb. 1890. Ob. też wyżej: Siemiletniaja wojna (1883). - Ob. też niżej: Iz siemiletniej wojny (1890); Wybór pism. Oddział V. Powieści z czasów saskich (1888). Jag. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Z siedmioletniej wojny. Opowiadanie historyczne przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie drugie. Tom I.
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878,
w 8ce, str. 244; rub. 2.
Jag. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz.
- Toż. Tom II. Tamże, 1878, w 8ce, str. 239.
Tłumaczenie na rosyjski ukazało się w czasopiśmie Riżskij Wiestnik (1875, sierpień-grudzień, pt.: Iz Siemiletniej wojny. Istoriczeskij rasskaz). - W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 411, podano niedokładną informację o przekładzie: Toż, po rosyjsku, w Gońcu rygskim 1875.
Tamże, s. 411, podano informację o przekładzie niemieckim: Przekład niemiecki zapow. r. 1880 w Wiedniu u Hartlebena. - Czy wyszło?
Nadto Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", t. XII, Kraków 1966, s. 66, podaje informację o tłumaczeniu na język ukraiński: Petersb. 1890.
Ob. też wyżej: Siemiletniaja wojna (1883). - Ob. też niżej: Iz siemiletniej wojny (1890); Wybór pism. Oddział V. Powieści z czasów saskich (1888).
Jag. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz.