Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Wizerunki książąt i królów polskich. Z 39 rycinami Ks. Pillati'ego oraz inicyałami Cz. Jankowskiego.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1888,
Opis/komentarz:
w 8ce większej, str. 451, 1 nl., IV, z rycinami w tekście; wydanie ozdobne na wytwornym papierze welinowym rub. 6; w ozdobnej oprawie rub. 7,50 i 8. Na s. 3 dedykacja: J. O. Księżnie Ludwice z Hołyńskich Falconieri-Carpegna w dowód najgłębszego szacunku przesyła Autor, z datą: Magdeburg, d. 16 Października 1885 r. Na s. 5-6 wstęp autora bez tytułu i podpisu, z datą: Drezno, d. 6 marca 1883 r. Na s. 448 pod tekstem: 1860-1883 marzec. Na s. 449-451: Spis rysunków. Na s. I-IV: Wyciąg z katalogu nakładowego Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie. Każdy rozdział obejmuje portret władcy (wliczony w paginację) oraz kilka stron biografii. Wychodziło zeszytami raz w miesiącu (zeszyty I-VI, oznaczone na okładkach tymczasowych), następnie sprzedawano wersję scaloną. Zeszyt I, str. 1-80: Mieszko I-szy; Bolesław Chrobry; Mieszko II-gi; Kazimierz Mnich Odnowiciel; Bolesław Szczodry Śmiały; Władysław Herman; Bolesław Krzywousty; Władysław II; Bolesław Kędzierzawy; Mieczysław Stary; Kazimierz Sprawiedliwy. Zeszyt II, str. 81-160: Kazimierz Sprawiedliwy (ciąg dalszy); Leszek Biały; Władysław Laskonogi; Bolesław Wstydliwy; Leszek Czarny; Przemysław; Władysław Łokietek; Wacław, król czeski i polski; Kazimierz Wielki; Ludwik, król polski i węgierski. Zeszyt III, str. 161-240: Ludwik, król polski i węgierski (ciąg dalszy); Jadwiga; Władysław Jagiełło; Władysław Warneńczyk; Kazimierz Jagielloński; Jan Olbracht; Aleksander. Zeszyt IV, str. 241-320: Zygmunt I-szy; Zygmunt August; Henryk Walezyusz; Stefan Batory; Zygmunt III. Zeszyt V, str. 321-400: Zygmunt III (ciąg dalszy); Władysław IV; Michał Wiśniowiecki; Jan Kazimierz; Jan Sobieski; August II-gi. Zeszyt VI, str. 401-451, IV: August II-gi (ciąg dalszy); Stanisław Leszczyński; August III-ci; Stanisław August. Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Warsz.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Wizerunki książąt i królów polskich. Z 39 rycinami Ks. Pillati'ego oraz inicyałami Cz. Jankowskiego.
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1888,
w 8ce większej, str. 451, 1 nl., IV, z rycinami w tekście; wydanie ozdobne na wytwornym papierze welinowym rub. 6; w ozdobnej oprawie rub. 7,50 i 8.
Na s. 3 dedykacja: J. O. Księżnie Ludwice z Hołyńskich Falconieri-Carpegna w dowód najgłębszego szacunku przesyła Autor, z datą: Magdeburg, d. 16 Października 1885 r.
Na s. 5-6 wstęp autora bez tytułu i podpisu, z datą: Drezno, d. 6 marca 1883 r.
Na s. 448 pod tekstem: 1860-1883 marzec.
Na s. 449-451: Spis rysunków.
Na s. I-IV: Wyciąg z katalogu nakładowego Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie.
Każdy rozdział obejmuje portret władcy (wliczony w paginację) oraz kilka stron biografii.
Wychodziło zeszytami raz w miesiącu (zeszyty I-VI, oznaczone na okładkach tymczasowych), następnie sprzedawano wersję scaloną.
Zeszyt I, str. 1-80: Mieszko I-szy; Bolesław Chrobry; Mieszko II-gi; Kazimierz Mnich Odnowiciel; Bolesław Szczodry Śmiały; Władysław Herman; Bolesław Krzywousty; Władysław II; Bolesław Kędzierzawy; Mieczysław Stary; Kazimierz Sprawiedliwy.
Zeszyt II, str. 81-160: Kazimierz Sprawiedliwy (ciąg dalszy); Leszek Biały; Władysław Laskonogi; Bolesław Wstydliwy; Leszek Czarny; Przemysław; Władysław Łokietek; Wacław, król czeski i polski; Kazimierz Wielki; Ludwik, król polski i węgierski.
Zeszyt III, str. 161-240: Ludwik, król polski i węgierski (ciąg dalszy); Jadwiga; Władysław Jagiełło; Władysław Warneńczyk; Kazimierz Jagielloński; Jan Olbracht; Aleksander.
Zeszyt IV, str. 241-320: Zygmunt I-szy; Zygmunt August; Henryk Walezyusz; Stefan Batory; Zygmunt III.
Zeszyt V, str. 321-400: Zygmunt III (ciąg dalszy); Władysław IV; Michał Wiśniowiecki; Jan Kazimierz; Jan Sobieski; August II-gi.
Zeszyt VI, str. 401-451, IV: August II-gi (ciąg dalszy); Stanisław Leszczyński; August III-ci; Stanisław August.
Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Warsz.Un.