Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Witolorauda. Pieśń z podań Litwy przez J. I. Kraszewskiego.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1840,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 256. Na s. 253-256: Prenumerata. - W części egzemplarzy niezachowane. Poemat opublikowany pierwotnie jako niezależny utwór, następnie włączony jako pieśń pierwsza do cyklu poetyckiego pt.: Anafielas. Wspólny tytuł cyklu wprowadzono w 1843 roku wraz z publikacją pieśni drugiej. - Dalsze informacje o całym cyklu poetyckim i jego przekładach ob. wyżej: Anafielas. Pieśni z podań Litwy (1843 i n.). Czart. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Witolorauda. Pieśń z podań Litwy przez J. I. Kraszewskiego.
Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1840,
w 8ce, str. 256.
Na s. 253-256: Prenumerata. - W części egzemplarzy niezachowane.
Poemat opublikowany pierwotnie jako niezależny utwór, następnie włączony jako pieśń pierwsza do cyklu poetyckiego pt.: Anafielas. Wspólny tytuł cyklu wprowadzono w 1843 roku wraz z publikacją pieśni drugiej. - Dalsze informacje o całym cyklu poetyckim i jego przekładach ob. wyżej: Anafielas. Pieśni z podań Litwy (1843 i n.).
Czart. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Wrocł.Un.