Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Wioska. Sielanka przez J. I. Kraszewskiego.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. i druk. Józefa Ungra, 1859,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 68; rub. 1; zniż. kop. 50. Tytuł na s. 3, adres wydawniczy na s. 4. - Nad adresem wydawniczym: Rysunki Kostrzewskiego, drzeworyty lipskie i Drążkiewicza. Ob. też wyżej: Cześnikówny t. II (1885); Pieśń Oracza (ok. 1883-1885); Poezye (1888). Ak. - Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Wioska. Sielanka przez J. I. Kraszewskiego.
Warszawa, nakł. i druk. Józefa Ungra, 1859,
w 4ce, str. 68; rub. 1; zniż. kop. 50.
Tytuł na s. 3, adres wydawniczy na s. 4. - Nad adresem wydawniczym: Rysunki Kostrzewskiego, drzeworyty lipskie i Drążkiewicza.
Ob. też wyżej: Cześnikówny t. II (1885); Pieśń Oracza (ok. 1883-1885); Poezye (1888).
Ak. - Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.