Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Wilno od początków jego do roku 1750. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Na nowo poprawiony i przerobiony.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, wydanie Adama Zawadzkiego, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1840,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. XXIV, 477, 2 nl. (ogłoszenia księgarskie), tabl. 4 (ryciny), plan rozkł. 1; złp 64; zniż. złp. 26 gr. 20; zniż. rub. 4. Na s. V dedykacja: Jaśnie Oświeconemu Xięciu Dołhorukowemu (Nikołaj Andriejewicz Dołgorukow) Jenerał-Adjutantowi Jego Cesarskiej Mości Jenerał-Porucznikowi, Wileńskiemu Wojennemu Gubernatorowi, Jenerał-Gubernatorowi Grodzieńskiemu, Mińskiemu i Białostockiemu, Orderów: Alexandra Newskiego, Białego Orła, Świętej Anny pierwszego stopnia Koroną Cesarską ozdobionego i czwartego stopnia Równego z Apostołami Xięcia Włodzimierza drugiego stopnia, Wielkiego Krzyża; cudzoziemskich: Królewsko-Pruskiego za zasługi, Badeńskiego Wojskowej Zasługi, Perskiego Lwa i Słońca pierwszego stopnia Kawalerowi i t. d. i t. d. i t. d. W dowód niewygasłej wdzięczności i najgłębszego uszanowania to pismo składa Autor. Na s. VII-VIII: Spis rzeczy. Na s. IX-XII: Od wydawców, z datą i podpisem: Wilno 30 Lipca 1840 r. Wydawca: Adam Zawadzki. Na s. XIII-XVIII wstęp bez tytułu, z datą i podpisem: Dnia 20 Czerwca 1839 roku. Omelno. J. I. Kraszewski. Na s. XIX-XXIV: Autorowie i dzieła cytowane w tym tomie. Na s. 1-12: Wstęp. Na s. 13-351: Część pierwsza. Dzieje ogólne miasta do roku MDCCL (1750). Na s. 353-414: Przypisy i noty. Na s. 415-477: Dodatek. O Stryjkowskim i jego kronice. Na tablicach portrety Aleksandra Jagiellończyka, Stefana Batorego, Zygmunta Augusta i Zygmunta III Wazy. (Wilno, lit. J. Oziębłowskiego). - W niektórych egzemplarzach oprawna nadto tablica z portretem Witolda, opublikowana pierwotnie w t. IV. Na planie: Plan miasta Wilna à vol d'oiseau Około roku 1550. (W lewym dolnym rogu:) Z atlasu Brauna zmniejszył Kraszewski. (W prawym dolnym rogu:) Litog. I. Oziębłowskiego. Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un. - Toż. Tom II. Tamże, 1840 (na okładce: 1841), w 8ce, str. 528, tabl. 7 (ryciny). Na s. 5-179: Część pierwsza. Dzieje ogólne miasta do roku MDCCL (1750). Ciąg dalszy. Na s. 181-525: Wilno. Część druga. Dzieje miasta szczegółowe, stan jego wewnętrzny. Na s. 527-528: Spis rzeczy w tomie drugim zawartych. Na tablicach wizerunki zabytków wileńskich (w tym m.in. rzeźbionych portretów bp. Pawła Olszańskiego, Stanisława Radziwiłła i Piotra Wiesiołowskiego), a także portret bp. Jerzego Radziwiłła. (Wilno, lit. J. Oziębłowskiego). Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un. - Toż. Tom III. Tamże, 1841, w 8ce, str. 383, tabl. 7 (ryciny). Na s. 5-379: Dzieje miasta szczegółowe, stan jego wewnętrzny. Ciąg dalszy. Na s. 381-383: Spis rzeczy w tomie trzecim zawartych. Na tablicach wizerunki zabytków Wilna i okolic, a także portret Kaspra Bekiesza. (Wilno, lit. J. Oziębłowskiego). Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un. - Toż. Tom IV. Tamże, 1842, w 8ce, str. XVI, 408, tabl. 2 (ryciny), plan rozkł. 1. Na s. V-VI: Spis rzeczy w tomie czwartym zawartych. Na s. VII-XIV: Jeszcze słów kilka wydawcy o Rycinach do tej Książki użytych, z datą i podpisem: Wilno 30 Kwietnia 1842. Wydawca Adam Zawadzki. Na s. XV-XVI: Słówko Autora, z datą i podpisem: Pisałem w Gródku Września 24 1841. J. I. Kraszewski. Na s. 1-365: Część trzecia. Kronika zakładów naukowych. Oświecenie. Ruch umysłowy. Biblioteki. Xięgarnie. Archiwa i t. d. Na s. 367-402: Dodatki (obejmuje m.in. przywileje Jana II Kazimierza Wazy, Stefana Batorego, Władysława IV, Zygmunta I Starego, Zygmunta II Augusta). Na s. 404-408: Nowe dzieła Nakładem i drukiem Księgarni pod firmą Józefa Zawadzkiego w Wilnie wydane. Na tablicach portrety Stanisława Warszewickiego (podpisany mylnie jako: Warszawicki) oraz Witolda. (Wilno, lit. J. Oziębłowskiego). Na planie: Plan Miasta Wilna Po Roku 1840. (Pod ramą na środku:) w Wilnie Litog. I. Oziębłowskiego. Niektóre ryciny (portrety) sprzedawano również osobno. Tłumaczenia rosyjskie (m.in.): Majak sowriemiennogo proswieszczenija. Trudy uczonych i litieratorow, russkich i inostrannych (Petersb., 1840, cz. 10 i 12: rozdziały I-VIII z t. I, pt.: Wilna ot osnowanija do 1750 goda); Finskij Wiestnik (Petersb., 1847, t. XVIII, otd. II, nr 6 - t. XIX, otd. II, nr 7: O Stryjkowskim i jego kronice, tł. P. Broniewskij, pt.: O Stryjkowskom i jego chronikie). Ob. też niżej: Wybór pism. Oddział X. Studya i szkice literackie (1894). Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Wilno od początków jego do roku 1750. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Na nowo poprawiony i przerobiony.
Wilno, wydanie Adama Zawadzkiego, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1840,
w 8ce, str. XXIV, 477, 2 nl. (ogłoszenia księgarskie), tabl. 4 (ryciny), plan rozkł. 1; złp 64; zniż. złp. 26 gr. 20; zniż. rub. 4.
Na s. V dedykacja: Jaśnie Oświeconemu Xięciu Dołhorukowemu (Nikołaj Andriejewicz Dołgorukow) Jenerał-Adjutantowi Jego Cesarskiej Mości Jenerał-Porucznikowi, Wileńskiemu Wojennemu Gubernatorowi, Jenerał-Gubernatorowi Grodzieńskiemu, Mińskiemu i Białostockiemu, Orderów: Alexandra Newskiego, Białego Orła, Świętej Anny pierwszego stopnia Koroną Cesarską ozdobionego i czwartego stopnia Równego z Apostołami Xięcia Włodzimierza drugiego stopnia, Wielkiego Krzyża; cudzoziemskich: Królewsko-Pruskiego za zasługi, Badeńskiego Wojskowej Zasługi, Perskiego Lwa i Słońca pierwszego stopnia Kawalerowi i t. d. i t. d. i t. d. W dowód niewygasłej wdzięczności i najgłębszego uszanowania to pismo składa Autor.
Na s. VII-VIII: Spis rzeczy.
Na s. IX-XII: Od wydawców, z datą i podpisem: Wilno 30 Lipca 1840 r. Wydawca: Adam Zawadzki.
Na s. XIII-XVIII wstęp bez tytułu, z datą i podpisem: Dnia 20 Czerwca 1839 roku. Omelno. J. I. Kraszewski.
Na s. XIX-XXIV: Autorowie i dzieła cytowane w tym tomie.
Na s. 1-12: Wstęp.
Na s. 13-351: Część pierwsza. Dzieje ogólne miasta do roku MDCCL (1750).
Na s. 353-414: Przypisy i noty.
Na s. 415-477: Dodatek. O Stryjkowskim i jego kronice.
Na tablicach portrety Aleksandra Jagiellończyka, Stefana Batorego, Zygmunta Augusta i Zygmunta III Wazy. (Wilno, lit. J. Oziębłowskiego). - W niektórych egzemplarzach oprawna nadto tablica z portretem Witolda, opublikowana pierwotnie w t. IV.
Na planie: Plan miasta Wilna à vol d'oiseau Około roku 1550. (W lewym dolnym rogu:) Z atlasu Brauna zmniejszył Kraszewski. (W prawym dolnym rogu:) Litog. I. Oziębłowskiego.
Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
- Toż. Tom II. Tamże, 1840 (na okładce: 1841), w 8ce, str. 528, tabl. 7 (ryciny).
Na s. 5-179: Część pierwsza. Dzieje ogólne miasta do roku MDCCL (1750). Ciąg dalszy.
Na s. 181-525: Wilno. Część druga. Dzieje miasta szczegółowe, stan jego wewnętrzny.
Na s. 527-528: Spis rzeczy w tomie drugim zawartych.
Na tablicach wizerunki zabytków wileńskich (w tym m.in. rzeźbionych portretów bp. Pawła Olszańskiego, Stanisława Radziwiłła i Piotra Wiesiołowskiego), a także portret bp. Jerzego Radziwiłła. (Wilno, lit. J. Oziębłowskiego).
Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
- Toż. Tom III. Tamże, 1841, w 8ce, str. 383, tabl. 7 (ryciny).
Na s. 5-379: Dzieje miasta szczegółowe, stan jego wewnętrzny. Ciąg dalszy.
Na s. 381-383: Spis rzeczy w tomie trzecim zawartych.
Na tablicach wizerunki zabytków Wilna i okolic, a także portret Kaspra Bekiesza. (Wilno, lit. J. Oziębłowskiego).
Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
- Toż. Tom IV. Tamże, 1842, w 8ce, str. XVI, 408, tabl. 2 (ryciny), plan rozkł. 1.
Na s. V-VI: Spis rzeczy w tomie czwartym zawartych.
Na s. VII-XIV: Jeszcze słów kilka wydawcy o Rycinach do tej Książki użytych, z datą i podpisem: Wilno 30 Kwietnia 1842. Wydawca Adam Zawadzki.
Na s. XV-XVI: Słówko Autora, z datą i podpisem: Pisałem w Gródku Września 24 1841. J. I. Kraszewski.
Na s. 1-365: Część trzecia. Kronika zakładów naukowych. Oświecenie. Ruch umysłowy. Biblioteki. Xięgarnie. Archiwa i t. d.
Na s. 367-402: Dodatki (obejmuje m.in. przywileje Jana II Kazimierza Wazy, Stefana Batorego, Władysława IV, Zygmunta I Starego, Zygmunta II Augusta).
Na s. 404-408: Nowe dzieła Nakładem i drukiem Księgarni pod firmą Józefa Zawadzkiego w Wilnie wydane.
Na tablicach portrety Stanisława Warszewickiego (podpisany mylnie jako: Warszawicki) oraz Witolda. (Wilno, lit. J. Oziębłowskiego).
Na planie: Plan Miasta Wilna Po Roku 1840. (Pod ramą na środku:) w Wilnie Litog. I. Oziębłowskiego.
Niektóre ryciny (portrety) sprzedawano również osobno.
Tłumaczenia rosyjskie (m.in.): Majak sowriemiennogo proswieszczenija. Trudy uczonych i litieratorow, russkich i inostrannych (Petersb., 1840, cz. 10 i 12: rozdziały I-VIII z t. I, pt.: Wilna ot osnowanija do 1750 goda); Finskij Wiestnik (Petersb., 1847, t. XVIII, otd. II, nr 6 - t. XIX, otd. II, nr 7: O Stryjkowskim i jego kronice, tł. P. Broniewskij, pt.: O Stryjkowskom i jego chronikie).
Ob. też niżej: Wybór pism. Oddział X. Studya i szkice literackie (1894).
Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.