Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Wilno. Od początków jego, do roku 1750. przez Kraszewskiego. Tom I.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. S. Blumowicza, 1838,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 4 nl., 295, 1 nl. (spis treści); złp. 10. Na s. 3 nl. dedykacja: Jaśnie Oświeconemu Księciu Dołhorukowemu (Nikołaj Andriejewicz Dołgorukow). Jenerał Adjutantowi Jego Cesarskiej Mości, Jenerał Porucznikowi, Wileńskiemu Wojennemu Gubernatorowi, Jenerał Gubernatorowi Grodzieńskiemu, Mińskiemu i Białostockiemu, Orderów: Alexandra Newskiego, Białego Orła, Świętej Anny Igo stopnia Koroną Cesarską ozdobionego i IVgo stopnia Równego z Apostołami Księcia Włodzimierza IIgo stopnia, Wielkiego Krzyża, Cudzoziemskich: Królewsko-Pruskiego za zasługi, Badeńskiego Wojskowej Zasługi, Perskiego Lwa i Słońca, Igo stopnia Kawalerowi i t. d. i t. d. i t. d. W dowód niewygasłej wdzięczności i najgłębszego uszanowania to pismo składa Autor. Na s. 1-10: Wstęp (autora, niepodpisany). Na s. 11-295: Dzieje ogólne miasta do roku MDLXXII (1572). Dalsze tomy tej edycji nieznane. Ak. - Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Wilno. Od początków jego, do roku 1750. przez Kraszewskiego. Tom I.
Wilno, druk. S. Blumowicza, 1838,
w 4ce, str. 4 nl., 295, 1 nl. (spis treści); złp. 10.
Na s. 3 nl. dedykacja: Jaśnie Oświeconemu Księciu Dołhorukowemu (Nikołaj Andriejewicz Dołgorukow). Jenerał Adjutantowi Jego Cesarskiej Mości, Jenerał Porucznikowi, Wileńskiemu Wojennemu Gubernatorowi, Jenerał Gubernatorowi Grodzieńskiemu, Mińskiemu i Białostockiemu, Orderów: Alexandra Newskiego, Białego Orła, Świętej Anny Igo stopnia Koroną Cesarską ozdobionego i IVgo stopnia Równego z Apostołami Księcia Włodzimierza IIgo stopnia, Wielkiego Krzyża, Cudzoziemskich: Królewsko-Pruskiego za zasługi, Badeńskiego Wojskowej Zasługi, Perskiego Lwa i Słońca, Igo stopnia Kawalerowi i t. d. i t. d. i t. d. W dowód niewygasłej wdzięczności i najgłębszego uszanowania to pismo składa Autor.
Na s. 1-10: Wstęp (autora, niepodpisany).
Na s. 11-295: Dzieje ogólne miasta do roku MDLXXII (1572).
Dalsze tomy tej edycji nieznane.
Ak. - Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un.