Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Wilczek i Wilczkowa. Opowiadanie historyczne z końca XVIII-go wieku przez J. I. Kraszewskiego.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Niemiery, 1884,
Opis/komentarz:
w 8ce mniejszej, str. 215; rub. 1. Na s. 5 dedykacja: Kochanemu Bratu Kajetanowi Kraszewskiemu z życzeniem dobrego Nowegoroku (!) 1878 przesyła Józef, z datą: Drezno, 1 stycznia 1878. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., Kraków 1881, t. VI, s. 411, podano niedokładną informację o publikacji w czasopiśmie: Wilczek i Wilczkowa, powieść. Biesiada 1878 (właściwie: Biesiada Literacka, Warsz., 1878, nr 135-155). Inst.Bad.Lit. - Jag. - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Wilczek i Wilczkowa. Opowiadanie historyczne z końca XVIII-go wieku przez J. I. Kraszewskiego.
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Niemiery, 1884,
w 8ce mniejszej, str. 215; rub. 1.
Na s. 5 dedykacja: Kochanemu Bratu Kajetanowi Kraszewskiemu z życzeniem dobrego Nowegoroku (!) 1878 przesyła Józef, z datą: Drezno, 1 stycznia 1878.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., Kraków 1881, t. VI, s. 411, podano niedokładną informację o publikacji w czasopiśmie: Wilczek i Wilczkowa, powieść. Biesiada 1878 (właściwie: Biesiada Literacka, Warsz., 1878, nr 135-155).
Inst.Bad.Lit. - Jag. - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.