Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Wieczory wołyńskie. Przez J. I. Kr. (Józefa Ignacego Kraszewskiego).
Miejsce i rok wydania:
Lwów, Druk. Zakładu im. Ossolińskich, 1859,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 4 nl., 189. Na s. 1-5: I. Na s. 6-47: II. Rysy Wołynia Na s. 48-99: III. Żytomierz. Na s. 100-124: IV. Na s. 125-141: V. Zbytek. Urywek. Na s. 142-189: VI. Przeszłość i przyszłość. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 485 oraz tamże, t. VI, Kraków 1881, s. 411, podano nieprecyzyjną informację: Oddruk z Dziennika Literackiego, 1859, powiększony kilku rozdziałami. - W rzeczywistości tekst identyczny. Ob. też niżej: Wybór pism. Oddział IX. Zarysy społeczne (1893). Czart. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Wieczory wołyńskie. Przez J. I. Kr. (Józefa Ignacego Kraszewskiego).
Lwów, Druk. Zakładu im. Ossolińskich, 1859,
w 4ce, str. 4 nl., 189.
Na s. 1-5: I.
Na s. 6-47: II. Rysy Wołynia
Na s. 48-99: III. Żytomierz.
Na s. 100-124: IV.
Na s. 125-141: V. Zbytek. Urywek.
Na s. 142-189: VI. Przeszłość i przyszłość.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 485 oraz tamże, t. VI, Kraków 1881, s. 411, podano nieprecyzyjną informację: Oddruk z Dziennika Literackiego, 1859, powiększony kilku rozdziałami. - W rzeczywistości tekst identyczny.
Ob. też niżej: Wybór pism. Oddział IX. Zarysy społeczne (1893).
Czart. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Wrocł.Un.