Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Wieczory drezdeńskie J. I. Kraszewskiego.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. Xięgarni Zelmana Igla, Druk. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1866,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 312; złr. 2 kr. 25. Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Wieczory drezdeńskie J. I. Kraszewskiego.
Lwów, nakł. Xięgarni Zelmana Igla, Druk. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1866,
w 12ce, str. 312; złr. 2 kr. 25.
Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.