Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Wędrówki literackie. Fantastyczne i historyczne. przez J. I. Kraszewskiego. Tom I.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. S. Blumowicza, 1838,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 2 nl., 236 (strona 236 mylnie oznaczona jako 214), 1 nl. (spis rzeczy); złp. 8. Na s. 1-9: 1. Charakterystyka podań gminnych. Na s. 10-38: 2. Wieczerza Cagliostra. Na s. 39-63: 3. Nasza gawędka o szarej godzinie. Na s. 64-66: 4. Śmierć Rabbi Ben Dawida. Na s. 67-72: 5. Wyleciała baba z kwasu. Na s. 73-96: 6. Romeo i Julia. Do panny Sydalji N............ Na s. 97-104: 7. Nieboszczyk Hoffman. Na s. 105-112: 8. Wilhelm de Cabestan. Historyjka historyczna z XIII wieku. Na s. 113-116: 9. O różnych rzeczach, z datą: 13 Listopada, Romanów. Na s. 117 tytuł cyklu: Powieści wieczorne. Przez J. I. Kraszewskiego. Na s. 119-142: I. Imieniny. Obrazek historyczny, z datą: r. 1831. Wilno. Na s. 143-172: II. Leon Leontyna. Powieść warjata, z datą: 4 Paźdz. 1833. Dołhe. Na s. 173-211: V. (!, zamiast: III.) Bedlam. Rzecz lekarsko-filozoficzna, z datą: 6 i 7 Paźdz. 1833 r. Na s. 212-224: VI. (!, zamiast: IV.) Uczta żebraka. Bajka, z datą: 30 Paźdz. 1833 r. Na s. 225-236 (mylnie oznaczonej jako 214): VII. (!, zamiast: V): Galileizm. Gadanina, z datą: 1833. Ob. też niżej: Wybór pism. Oddział VI. Nowele, obrazki i fantazye (1890). Ak. - Czart. - Gdańsk - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muz.JIK - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un. - Toż. (Tom II). Tamże, druk. S. Blumowicza, 1839, w 4ce, str. 2 nl., 174, 1 nl. (spis rzeczy); złp. 8. Na s. 1-2: I. Wyjazd w drogę. Na s. 3-32: II. Popas w Utrechcie. Anna Maria a Schurman. Schuurmann Schurmans. 1607. 1678. Biografja, z datą: Horodec, 15 kwiet. 1835 r. Na s. 33-47: III. Ksiądz Baka S. I. Na s. 48-96: IV. Przechadzka po bibliotece. Na s. 97-174: V. Pielgrzymka po stolicach. Ak. - Czart. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Toż. (Tom III). Tamże, (R. Daien), druk. S. Blumowicza, 1840, w 4ce, str. 4 nl., 209, 2 nl. (spis rzeczy); złp. 6. Na s. 3 nl.-146: I. Wycieczka na wielki świat wielkiego miasta. Maciek i Maciuś. Na s. 147-156: II. Wycieczka do Anglii. Hogarth. - W spisie rzeczy tytuł rozszerzony: Wycieczka do Anglij, Hogarth, The Rake's progress. Na s. 157-187: III. Życie sieroty. Na s. 188-209: IV. Śmierć szaleńca. Tłumaczenia chorwackie (m.in.): Danica Ilirska (Zagrzeb, 1853, nr 37: Śmierć Rabbi Ben Dawida); Hrvatska Lipa (Zagrzeb, 1875, nr 40-42: Śmierć szaleńca, tł. Sl. M., pt.: Razkošnikova smrt); Neven (Zagrzeb, 1852, nr 24: Śmierć Rabbi Ben Dawida, tł. Janko Jurković jako F., pt.: Smèrt rabina Ben Davida; tamże, 1852, nr 31: Wilhelm de Cabestan, tł. D. K. Šporer jako D. K. Šp-r, pt.: Vilim Kabestanski. Historička pověst iz XIII. věka; tamże, 1853, nr 36: Uczta żebraka, tł. D. K. Šporer jako D. K. Šp-r, pt.: Prosjakova gozba); Vienac (Zagrzeb, 1874, nr 1-6: Wycieczka na wielki świat wielkiego miasta, tł. Aleksandro Tomić (?) jako Al. T., pt.: Velikaši u veliku gradu). Tłumaczenia czeskie (m.in.): Kalendář Koruny České na obyčejný rok 1870 (Praga: Wycieczka na wielki świat wielkiego miasta, tł. Emanuel Vávra jako Em. Vávra, pt.: Velký svět velkého města); Obrazy Života (Praga, 1859: Śmierć szaleńca, tł. Emanuel Vávra (?) jako J. Vávra, pt.: Smrť blouznivce); Moravská Orlice (Brno, 1884, nr 198-201: Imieniny, tł. F. B., pt.: Kníže Josef aneb Jmeniny. Kulturně historický obrázek od I. J. (!) Kraszewského); Podřipan (Roudnice, 1879, nr 24: Uczta żebraka, tł. Edvard Jelínek, pt.: Žebrákova hostina); Posel od Čerchova (Domažlice, 1880, nr 31: Uczta żebraka, tł. Edvard Jelínek, pt.: Žebrákova hostina); Wlastimil (Praga, 1840, díl I, sv. III: Śmierć Rabbi Ben Dawida, tł. František Ladislav Rieger jako F. L. K. (!), pt.: Smrt rabbiho Ben Dawida; tamże, 1840, díl II, sv. I: Uczta żebraka, tł. František Ladislav Rieger, pt.: Žebrákowa hostina; tamże, 1840, díl III, sv. I: Wilhelm de Cabestan, tł. František Ladislav Rieger jako F. L. R., pt.: Wiljm z Kabestanu. Historka historická z XIII. wèku). Tłumaczenia niemieckie (m.in.): Ost und West (Praga, 1840, nr 47: Śmierć Rabbi Ben Dawida, tł. B. Doerfel, pt.: Ben David's Tod; tamże, 1840, nr 80-82: Uczta żebraka, tł. Karl Sabina, pt.: Das Gastmahl des Bettlers; tamże, 1843, nr 96-99: Imieniny, tł. Christian Stefan jako Ch. St., pt.: Fürst Joseph oder das Namensfest). Tłumaczenia rosyjskie (m.in.): Moskwitianin (1846, nr 9-10: Wycieczka na wielki świat wielkiego miasta); Syn Otieczestwa (Petersb., 1847, ks. 11: Wieczerza Cagliostra, pt.: Użyn Kaljostro); Sankt-Pietierburgskija Wiedomosti (1841, nr 50-52: Nieboszczyk Hoffman, tł. Ł. P-ij, pt.: Goffman. Otrywok iz fanasticzeskago putieszestwija po Jewropie). - W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., Kraków 1874, t. II, s. 485, podano niedokładną informację o przekładzie w czasopiśmie Sankt-Pietierburgskija Wiedomosti (1841): Ustęp z Wędrówek fantastycznych po Europie, na ross. przełożył L. P...i w Nrze 54, 55 Gazety Akad. Petersburgsk. 1841, pod tyt. Hoffmann. Tłumaczenia węgierskie (m.in.): Fövárosi Lapok (Peszt, 1894: Śmierć szaleńca, tł. L. Podhradszky jako L. P., pt.: Iván halála). Ak. - Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Warsz.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Wędrówki literackie. Fantastyczne i historyczne. przez J. I. Kraszewskiego. Tom I.
Wilno, druk. S. Blumowicza, 1838,
w 4ce, str. 2 nl., 236 (strona 236 mylnie oznaczona jako 214), 1 nl. (spis rzeczy); złp. 8.
Na s. 1-9: 1. Charakterystyka podań gminnych.
Na s. 10-38: 2. Wieczerza Cagliostra.
Na s. 39-63: 3. Nasza gawędka o szarej godzinie.
Na s. 64-66: 4. Śmierć Rabbi Ben Dawida.
Na s. 67-72: 5. Wyleciała baba z kwasu.
Na s. 73-96: 6. Romeo i Julia. Do panny Sydalji N............
Na s. 97-104: 7. Nieboszczyk Hoffman.
Na s. 105-112: 8. Wilhelm de Cabestan. Historyjka historyczna z XIII wieku.
Na s. 113-116: 9. O różnych rzeczach, z datą: 13 Listopada, Romanów.
Na s. 117 tytuł cyklu: Powieści wieczorne. Przez J. I. Kraszewskiego.
Na s. 119-142: I. Imieniny. Obrazek historyczny, z datą: r. 1831. Wilno.
Na s. 143-172: II. Leon Leontyna. Powieść warjata, z datą: 4 Paźdz. 1833. Dołhe.
Na s. 173-211: V. (!, zamiast: III.) Bedlam. Rzecz lekarsko-filozoficzna, z datą: 6 i 7 Paźdz. 1833 r.
Na s. 212-224: VI. (!, zamiast: IV.) Uczta żebraka. Bajka, z datą: 30 Paźdz. 1833 r.
Na s. 225-236 (mylnie oznaczonej jako 214): VII. (!, zamiast: V): Galileizm. Gadanina, z datą: 1833.
Ob. też niżej: Wybór pism. Oddział VI. Nowele, obrazki i fantazye (1890).
Ak. - Czart. - Gdańsk - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muz.JIK - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
- Toż. (Tom II). Tamże, druk. S. Blumowicza, 1839, w 4ce, str. 2 nl., 174, 1 nl. (spis rzeczy); złp. 8.
Na s. 1-2: I. Wyjazd w drogę.
Na s. 3-32: II. Popas w Utrechcie. Anna Maria a Schurman. Schuurmann Schurmans. 1607. 1678. Biografja, z datą: Horodec, 15 kwiet. 1835 r.
Na s. 33-47: III. Ksiądz Baka S. I.
Na s. 48-96: IV. Przechadzka po bibliotece.
Na s. 97-174: V. Pielgrzymka po stolicach.
Ak. - Czart. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Warsz.Un.
- Toż. (Tom III). Tamże, (R. Daien), druk. S. Blumowicza, 1840, w 4ce, str. 4 nl., 209, 2 nl. (spis rzeczy); złp. 6.
Na s. 3 nl.-146: I. Wycieczka na wielki świat wielkiego miasta. Maciek i Maciuś.
Na s. 147-156: II. Wycieczka do Anglii. Hogarth. - W spisie rzeczy tytuł rozszerzony: Wycieczka do Anglij, Hogarth, The Rake's progress.
Na s. 157-187: III. Życie sieroty.
Na s. 188-209: IV. Śmierć szaleńca.
Tłumaczenia chorwackie (m.in.): Danica Ilirska (Zagrzeb, 1853, nr 37: Śmierć Rabbi Ben Dawida); Hrvatska Lipa (Zagrzeb, 1875, nr 40-42: Śmierć szaleńca, tł. Sl. M., pt.: Razkošnikova smrt); Neven (Zagrzeb, 1852, nr 24: Śmierć Rabbi Ben Dawida, tł. Janko Jurković jako F., pt.: Smèrt rabina Ben Davida; tamże, 1852, nr 31: Wilhelm de Cabestan, tł. D. K. Šporer jako D. K. Šp-r, pt.: Vilim Kabestanski. Historička pověst iz XIII. věka; tamże, 1853, nr 36: Uczta żebraka, tł. D. K. Šporer jako D. K. Šp-r, pt.: Prosjakova gozba); Vienac (Zagrzeb, 1874, nr 1-6: Wycieczka na wielki świat wielkiego miasta, tł. Aleksandro Tomić (?) jako Al. T., pt.: Velikaši u veliku gradu).
Tłumaczenia czeskie (m.in.): Kalendář Koruny České na obyčejný rok 1870 (Praga: Wycieczka na wielki świat wielkiego miasta, tł. Emanuel Vávra jako Em. Vávra, pt.: Velký svět velkého města); Obrazy Života (Praga, 1859: Śmierć szaleńca, tł. Emanuel Vávra (?) jako J. Vávra, pt.: Smrť blouznivce); Moravská Orlice (Brno, 1884, nr 198-201: Imieniny, tł. F. B., pt.: Kníže Josef aneb Jmeniny. Kulturně historický obrázek od I. J. (!) Kraszewského); Podřipan (Roudnice, 1879, nr 24: Uczta żebraka, tł. Edvard Jelínek, pt.: Žebrákova hostina); Posel od Čerchova (Domažlice, 1880, nr 31: Uczta żebraka, tł. Edvard Jelínek, pt.: Žebrákova hostina); Wlastimil (Praga, 1840, díl I, sv. III: Śmierć Rabbi Ben Dawida, tł. František Ladislav Rieger jako F. L. K. (!), pt.: Smrt rabbiho Ben Dawida; tamże, 1840, díl II, sv. I: Uczta żebraka, tł. František Ladislav Rieger, pt.: Žebrákowa hostina; tamże, 1840, díl III, sv. I: Wilhelm de Cabestan, tł. František Ladislav Rieger jako F. L. R., pt.: Wiljm z Kabestanu. Historka historická z XIII. wèku).
Tłumaczenia niemieckie (m.in.): Ost und West (Praga, 1840, nr 47: Śmierć Rabbi Ben Dawida, tł. B. Doerfel, pt.: Ben David's Tod; tamże, 1840, nr 80-82: Uczta żebraka, tł. Karl Sabina, pt.: Das Gastmahl des Bettlers; tamże, 1843, nr 96-99: Imieniny, tł. Christian Stefan jako Ch. St., pt.: Fürst Joseph oder das Namensfest).
Tłumaczenia rosyjskie (m.in.): Moskwitianin (1846, nr 9-10: Wycieczka na wielki świat wielkiego miasta); Syn Otieczestwa (Petersb., 1847, ks. 11: Wieczerza Cagliostra, pt.: Użyn Kaljostro); Sankt-Pietierburgskija Wiedomosti (1841, nr 50-52: Nieboszczyk Hoffman, tł. Ł. P-ij, pt.: Goffman. Otrywok iz fanasticzeskago putieszestwija po Jewropie). - W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., Kraków 1874, t. II, s. 485, podano niedokładną informację o przekładzie w czasopiśmie Sankt-Pietierburgskija Wiedomosti (1841): Ustęp z Wędrówek fantastycznych po Europie, na ross. przełożył L. P...i w Nrze 54, 55 Gazety Akad. Petersburgsk. 1841, pod tyt. Hoffmann.
Tłumaczenia węgierskie (m.in.): Fövárosi Lapok (Peszt, 1894: Śmierć szaleńca, tł. L. Podhradszky jako L. P., pt.: Iván halála).
Ak. - Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Warsz.Un.