Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Waligóra. Powieść historyczna z czasów Leszka Białego. Tom I. (Powieści historyczne. IX).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Spółki wydawniczej księgarzy w Warszawie, Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, G. Sennewald, Edward Wende, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1880,
Opis/komentarz:
w 8ce mniejszej, str. 2 nl., 212; rub 3. Na s. 3 dedykacja: A. Pługowi (Antoni Pietkiewicz) staremu druhowi, w dowód najgłębszego szacunku dla człowieka i pisarza, dla charakteru i talentu, dla złotego serca jego powieść tę przesyła Autor, z datą: Drezno. d. 25 Września 1879 r. Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Toż. Tom II. (Powieści historyczne. IX). Tamże, 1880, w 8ce mniejszej, str. 209. Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Toż. Tom III. (Powieści historyczne. IX). Tamże, 1880, w 8ce mniejszej, str. 213. Na s. 213 pod tekstem: 1879. Sierpień. Drezno. Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Waligóra. Powieść historyczna z czasów Leszka Białego. Tom I. (Powieści historyczne. IX).
Kraków, nakł. Spółki wydawniczej księgarzy w Warszawie, Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, G. Sennewald, Edward Wende, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1880,
w 8ce mniejszej, str. 2 nl., 212; rub 3.
Na s. 3 dedykacja: A. Pługowi (Antoni Pietkiewicz) staremu druhowi, w dowód najgłębszego szacunku dla człowieka i pisarza, dla charakteru i talentu, dla złotego serca jego powieść tę przesyła Autor, z datą: Drezno. d. 25 Września 1879 r.
Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un.
- Toż. Tom II. (Powieści historyczne. IX). Tamże, 1880, w 8ce mniejszej, str. 209.
Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un.
- Toż. Tom III. (Powieści historyczne. IX). Tamże, 1880, w 8ce mniejszej, str. 213.
Na s. 213 pod tekstem: 1879. Sierpień. Drezno.
Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un.