Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Slaměná vdova. Dramatická fraška v jednom dějství od Jos. Ig. Kraszewského, z polského přeložil Ferd. H. Čáslavský (Ferdinand Holinka Čáslavský). (Besední divadlo, sv. 16).
Miejsce i rok wydania:
V Praze, Knihkupectví Jos. Mikuláše a spol. knihtiskárna v Karlíně, b. r. (1882),
Opis/komentarz:
w 8ce mniejszej, str. 36; kr. 10. Tytuł okładkowy: Slaměná vdova. Dramatická fraška v 1 jednání. Rok wydania według katalogu Biblioteki Narodowej w Pradze oraz zestawienia bibliograficznego Slavica v česke řeči II. České překlady ze slovanských jazyků 1861-1890, oprac. Jiří Bečka (et al.), Praga 2002, s. 126. - W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 411, podano rok wydania: 1880. Tamże, 1881-1900, t. II, Kraków 1907, s. 356, podano: b. r. 187.. Tytuł polski: Słomiana wdowa. - Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", t. XII, Kraków 1966, s. 58, mylnie podaje, że jest to tłumaczenie komedii Ciepła wdówka (ob. niżej). Książnica Cieszyńska - Praga, Bibl.Nar. - Wiedeń, Bibl.Nar.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Slaměná vdova. Dramatická fraška v jednom dějství od Jos. Ig. Kraszewského, z polského přeložil Ferd. H. Čáslavský (Ferdinand Holinka Čáslavský). (Besední divadlo, sv. 16).
V Praze, Knihkupectví Jos. Mikuláše a spol. knihtiskárna v Karlíně, b. r. (1882),
w 8ce mniejszej, str. 36; kr. 10.
Tytuł okładkowy: Slaměná vdova. Dramatická fraška v 1 jednání.
Rok wydania według katalogu Biblioteki Narodowej w Pradze oraz zestawienia bibliograficznego Slavica v česke řeči II. České překlady ze slovanských jazyků 1861-1890, oprac. Jiří Bečka (et al.), Praga 2002, s. 126. - W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 411, podano rok wydania: 1880. Tamże, 1881-1900, t. II, Kraków 1907, s. 356, podano: b. r. 187..
Tytuł polski: Słomiana wdowa. - Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", t. XII, Kraków 1966, s. 58, mylnie podaje, że jest to tłumaczenie komedii Ciepła wdówka (ob. niżej).
Książnica Cieszyńska - Praga, Bibl.Nar. - Wiedeń, Bibl.Nar.