Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Ulána. Beszély. Irta Krasewszky I. Ignácz. Lengyelből forditotta Tomkó Iván. (Olcsó Könyvtár, ser. II, t. 701-702).
Miejsce i rok wydania:
Budapest, Franklin-Társulat, Magyar írod. intézet és könyvnyomda, Franklin-Társulat Nyomdája (na s. 16 drugiej paginacji: Budapest, Nágy Sandor könyvnyomdájaból), 1890 (właściwie: 1898),
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 128, 16 (ogłoszenia wydawnicze); hal. 40; kr. 20. Wydanie okładkowe edycji z r. 1890. - Numery tomów w ramach serii podane na okładce wydawniczej. Tamże pod ramką w lewym dolnym rogu: 268. Datowanie według pierwszego wydania Bibliografii Polskiej XIX st., 1881-1900, t. II, Kraków 1907, s. 356, a także Bibliografii literatury polskiej "Nowy Korbut", t. XII, Kraków 1966, s. 48 oraz bibliograficznych opracowań węgierskich. Tytuł polski: Ulana. Budapeszt, Bibl.Nar. - Londyn, Bibl.Brytyjska - Romanów, Muz.JIK - Warsz.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Ulána. Beszély. Irta Krasewszky I. Ignácz. Lengyelből forditotta Tomkó Iván. (Olcsó Könyvtár, ser. II, t. 701-702).
Budapest, Franklin-Társulat, Magyar írod. intézet és könyvnyomda, Franklin-Társulat Nyomdája (na s. 16 drugiej paginacji: Budapest, Nágy Sandor könyvnyomdájaból), 1890 (właściwie: 1898),
w 16ce, str. 128, 16 (ogłoszenia wydawnicze); hal. 40; kr. 20.
Wydanie okładkowe edycji z r. 1890. - Numery tomów w ramach serii podane na okładce wydawniczej. Tamże pod ramką w lewym dolnym rogu: 268.
Datowanie według pierwszego wydania Bibliografii Polskiej XIX st., 1881-1900, t. II, Kraków 1907, s. 356, a także Bibliografii literatury polskiej "Nowy Korbut", t. XII, Kraków 1966, s. 48 oraz bibliograficznych opracowań węgierskich.
Tytuł polski: Ulana.
Budapeszt, Bibl.Nar. - Londyn, Bibl.Brytyjska - Romanów, Muz.JIK - Warsz.Un.