Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Ulána. Beszély. Irta Krasewszky I. Ignácz. Lengyelből forditotta Tomkó Iván. (Olcsó Könyvtár, ser. I, t. 268).
Miejsce i rok wydania:
Budapest, Franklin-Társulat, Magyar írod. intézet és könyvnyomda, Franklin-Társulat Nyomdája, 1890,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 128; kr. 30. Numer tomu w ramach serii podany na okładce wydawniczej. Ob. też niżej wydanie tytułowe (1890, właściwie 1898). Tytuł polski: Ulana. Budapeszt, Bibl.Nar.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Ulána. Beszély. Irta Krasewszky I. Ignácz. Lengyelből forditotta Tomkó Iván. (Olcsó Könyvtár, ser. I, t. 268).
Budapest, Franklin-Társulat, Magyar írod. intézet és könyvnyomda, Franklin-Társulat Nyomdája, 1890,
w 16ce, str. 128; kr. 30.
Numer tomu w ramach serii podany na okładce wydawniczej.
Ob. też niżej wydanie tytułowe (1890, właściwie 1898).
Tytuł polski: Ulana.
Budapeszt, Bibl.Nar.