Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Serce i ręka. Powieść. (Wybór pism ... Wydanie tanie, t. 5).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. i druk. Józefa Ungra, 1882,
Opis/komentarz:
w 8ce mniejszej, str. 4 nl., 266; kop. 50. Przy oznaczeniu arkuszy: Pisma Kraszewskiego. T. XX. - Jest to pozostałość pierwotnej koncepcji wydawniczej, zakładającej kontynuację wcześniejszej serii: Wybór pism J. I. Kraszewskiego. Wydanie jubileuszowe. Wydawnictwo na korzyść Jubilata (1878-1879). Jako t. 1-4 wspomnianej serii (przy oznaczeniu arkuszy: T. XVI-XIX) opublikowano Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego. - Ob. Ochocki Jan Duklan (Pamiętniki 1882). Inst.Bad.Lit. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK (def.) - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Serce i ręka. Powieść. (Wybór pism ... Wydanie tanie, t. 5).
Warszawa, nakł. i druk. Józefa Ungra, 1882,
w 8ce mniejszej, str. 4 nl., 266; kop. 50.
Przy oznaczeniu arkuszy: Pisma Kraszewskiego. T. XX. - Jest to pozostałość pierwotnej koncepcji wydawniczej, zakładającej kontynuację wcześniejszej serii: Wybór pism J. I. Kraszewskiego. Wydanie jubileuszowe. Wydawnictwo na korzyść Jubilata (1878-1879).
Jako t. 1-4 wspomnianej serii (przy oznaczeniu arkuszy: T. XVI-XIX) opublikowano Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego. - Ob. Ochocki Jan Duklan (Pamiętniki 1882).
Inst.Bad.Lit. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK (def.) - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un.