Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Semko. Czasy bezkrólewia po Ludwiku. Jagiełło i Jadwiga. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XVI, t. 42).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1890,
Opis/komentarz:
w 8ce mniejszej, str. 4 nl., 209. Jag. - Nar. - Lub.Un.Kat. - Łop. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Śl. - Warsz.Un. - Wrocł.Un. - Toż. Tom II. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XVI, t. 43). Tamże, 1890, w 8ce, str. 203. Jag. - Nar. - Lub.Un.Kat. - Łop. - Ossol. (def.) - Pozn.Bibl.Racz. - Śl. - Warsz.Un. - Wrocł.Un. - Toż. Tom III. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XVI, t. 44). Tamże, 1890, w 8ce mniejszej, str. 198. Jag. - Nar. - Lub.Un.Kat. - Łop. - Ossol. (def.) - Pozn.Bibl.Racz. - Śl. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Semko. Czasy bezkrólewia po Ludwiku. Jagiełło i Jadwiga. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XVI, t. 42).
Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1890,
w 8ce mniejszej, str. 4 nl., 209.
Jag. - Nar. - Lub.Un.Kat. - Łop. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Śl. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
- Toż. Tom II. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XVI, t. 43). Tamże, 1890, w 8ce, str. 203.
Jag. - Nar. - Lub.Un.Kat. - Łop. - Ossol. (def.) - Pozn.Bibl.Racz. - Śl. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
- Toż. Tom III. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XVI, t. 44). Tamże, 1890, w 8ce mniejszej, str. 198.
Jag. - Nar. - Lub.Un.Kat. - Łop. - Ossol. (def.) - Pozn.Bibl.Racz. - Śl. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.