Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Za Sasów. Czasy Augusta II i Augusta III. Powieść historyczna przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. XXVIII).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1889,
Opis/komentarz:
w 8ce mniejszej, str. 210; kop. 90. Na s. 1 (przedtytułowej): Za Sasów. Część pierwsza. - Część druga ob. wyżej: Saskie ostatki (1889 i n.). Na s. 5 wstęp autora bez tytułu i podpisu. Czart. - Jag. - Nar. - Ossol. - Płock - Warsz.Un. - Toż. Tom II. (Powieści historyczne. XXVIII). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1889, w 8ce mniejszej, str. 222. Czart. - Jag. - Nar. - Ossol. - Płock - Śl. - Warsz.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Za Sasów. Czasy Augusta II i Augusta III. Powieść historyczna przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. XXVIII).
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1889,
w 8ce mniejszej, str. 210; kop. 90.
Na s. 1 (przedtytułowej): Za Sasów. Część pierwsza. - Część druga ob. wyżej: Saskie ostatki (1889 i n.).
Na s. 5 wstęp autora bez tytułu i podpisu.
Czart. - Jag. - Nar. - Ossol. - Płock - Warsz.Un.
- Toż. Tom II. (Powieści historyczne. XXVIII). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1889, w 8ce mniejszej, str. 222.
Czart. - Jag. - Nar. - Ossol. - Płock - Śl. - Warsz.Un.