Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Sama jedna powieść współczesna przez J. I. Kraszewskiego. (Tom I). (Odb. z Bluszczu 1881).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, księgarza, druk. S. Orgelbranda Synów, 1881,
Opis/komentarz:
w 8ce mniejszej, str. 4 nl., 208; rub. 1,80. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 408, zamieszczono informację o pierwodruku w czasopiśmie: W Bluszczu 1881. Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. - Toż. Tom II. Tamże, 1881, w 8ce mniejszej, str. 2 nl., 207. Jag. - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Nar.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Sama jedna powieść współczesna przez J. I. Kraszewskiego. (Tom I). (Odb. z Bluszczu 1881).
Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, księgarza, druk. S. Orgelbranda Synów, 1881,
w 8ce mniejszej, str. 4 nl., 208; rub. 1,80.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 408, zamieszczono informację o pierwodruku w czasopiśmie: W Bluszczu 1881.
Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar.
- Toż. Tom II. Tamże, 1881, w 8ce mniejszej, str. 2 nl., 207.
Jag. - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Nar.