Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Lublana baśń przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Odb. z Bluszczu 1879).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, księgarza, druk. S. Orgelbranda Synów, 1879,
Opis/komentarz:
w 8ce mniejszej, str. 2 nl., 203; rub. 1 kop. 80. Na s. 1 dedykacja: Pani Maryi Ilnickiej na pamiątkę jej bytności w Dreznie przesyła Autor, z datą: Listopad 1878 r. Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Toż, powieść przez J. I. Kraszewskiego. Tom II. Tamże, 1879, w 8ce mniejszej, str. 4 nl., 179. Na s. 179 pod tekstem: Listopad 1878 r. Drezno. Ob. też niżej: Lublana (1884). Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz.- Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.Kop.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Lublana baśń przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Odb. z Bluszczu 1879).
Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, księgarza, druk. S. Orgelbranda Synów, 1879,
w 8ce mniejszej, str. 2 nl., 203; rub. 1 kop. 80.
Na s. 1 dedykacja: Pani Maryi Ilnickiej na pamiątkę jej bytności w Dreznie przesyła Autor, z datą: Listopad 1878 r.
Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.Kop.
- Toż, powieść przez J. I. Kraszewskiego. Tom II. Tamże, 1879, w 8ce mniejszej, str. 4 nl., 179.
Na s. 179 pod tekstem: Listopad 1878 r. Drezno.
Ob. też niżej: Lublana (1884).
Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz.- Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.Kop.