Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Z księgi krajobrazów. W lasach. (Nadb. na cienkim papierze).
Miejsce i rok wydania:
(Warszawa?, 1882?),
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 3 (str. 21-26). Egzemplarz znajdował się w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej, obecnie zaginiony. Czy nadbitka z Noworocznika Warszawskiego na Rok Zwyczajny 1883 (1882)? - Por. Bożena Wojnowska, Listy Jakuba Goldszmita do Józefa Ignacego Kraszewskiego, "Pamiętnik Literacki" 2013, zesz. 4, s. 189, 192, 193, 195. Tłumaczenia rosyjskie (m.in.): Odiesskij Wiestnik (1887, nr 329, pt.: W lesach. Iz nienapieczatanoj rukopisi). Książnica Cieszyńska (?)
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Z księgi krajobrazów. W lasach. (Nadb. na cienkim papierze).
(Warszawa?, 1882?),
w 8ce, k. 3 (str. 21-26).
Egzemplarz znajdował się w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej, obecnie zaginiony.
Czy nadbitka z Noworocznika Warszawskiego na Rok Zwyczajny 1883 (1882)? - Por. Bożena Wojnowska, Listy Jakuba Goldszmita do Józefa Ignacego Kraszewskiego, "Pamiętnik Literacki" 2013, zesz. 4, s. 189, 192, 193, 195.
Tłumaczenia rosyjskie (m.in.): Odiesskij Wiestnik (1887, nr 329, pt.: W lesach. Iz nienapieczatanoj rukopisi).
Książnica Cieszyńska (?)