Nazwisko i imię:
Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885).
Tytuł:
Russkaja istorija w żyznieopisanijach jeja glawniejszych diejatielej, t. I-II. (W języku rosyjskim).
Opis/komentarz:
Dwa tomy wychodzące zeszytami. Do końca XIX stulecia ukazały się cztery wydania całości, wszystkie drukiem M. M. Stasiulewicza w Petersburgu. Numeracja wydań podana na tomach nie jest w pełni spójna. Właściwe wydanie II poprzedzają dwa zeszyty oznaczone tym samym numerem; po ich opublikowaniu rozpoczęto od nowa druk całej edycji. W kolejnych wydaniach zmieniano układ poszczególnych części. Dla uproszczenia wprowadzono w nawiasach numerację woluminów. Poszczególne wydania obejmują: Wydanie I (1873-1876): (I.) Pierwyj otdieł: Gospodstwo doma sw. Władimira. Wypusk pierwyj: X-oje - XIV-oje stoletija. Petersburg 1873. (II.) Pierwyj otdieł: Gospodstwo doma sw. Władimira. Wypusk wtoroj: XV-XVI stoletija. Petersburg 1874. (III.) Pierwyj otdieł: Gospodstwo doma sw. Władimira. Wypusk trietij: XV-XVI stoletija. Petersburg 1874. (IV). Wtoroj otdieł: Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. Wypusk czetwiortyj. XVII stoletije. Petersburg 1874. (V). Wtoroj otdieł: Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. Wypusk piatyj: XVII stoletije. Petersburg 1874. (VI). Wtoroj otdieł: Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. Wypusk szestoj. XVIII stoletije. Petersburg 1876. Paginacja ciągła w zeszytach I-III (pierwyj otdieł) i ponownie w zeszytach IV-VI (wtoroj otdieł). Wydanie II (1879, zarzucone, pomijane w oficjalnej numeracji wydań): (I.) Pierwyj otdieł: Gospodstwo doma sw. Władimira. Wypusk pierwyj. X-oje - XIV-oje stoletija. Izd. II. Petersburg 1879. (II.) Pierwyj otdieł: Gospodstwo doma sw. Władimira. Wypusk wtoroj. XV-oje - XVI-oje stoletija. Izd. II. Petersburg 1879. Wydanie II (1880-1888/1893): (I.) T. I. Gospodstwo doma sw. Władimira. X-oje - XVI-oje stoletija. Izd. II. Petersburg 1880. (II.) T. II. Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. XVII-oje stoletije. Izd. II. Petersburg 1881. (III.) T. II, prodołżenije. Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. XVIII-oje stoletije. Izd. II. Petersburg 1886. (TV). T. II, okonczanije. Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. XVIII-oje stoletije. Wypusk siedʹmoj. (Brak informacji o numerze wydania). Petersburg 1888. Zeszyt opublikowany po raz pierwszy wraz z wyd. II całości serii, zamierzony zapewne jako wolumin zamykający jednocześnie wyd. II (jako T. II, okonczanije) i uzupełniający wyd. I (jako Wypusk siedʹmoj). (V). T. II, okonczanije. Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. XVIII-oje stoletije. Izd. II. Petersburg 1893. Zeszyt oznaczony jako wyd. II, opublikowany wraz z wyd. III całości serii. Właściwy zeszyt zamykający wyd. III opublikowano dopiero w 1899 roku (ob. niżej). Wydanie III (1886-1899): (I.) T. I. Gospodstwo doma sw. Władimira. X-XVI-oje stoletija. Izd. III. Petersburg 1888. (II.) T. II. Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. XVII stoletije. Izd. III. Petersburg 1886. (III). T. II, prodołżenije. Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. XVIII-oje stoletije. Izd. III. Petersburg 1892. (IV). T. II, okonczanije. Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. XVIII-oje stoletije. Wypusk siedʹmoj. Izd. III. Petersburg 1899. Wydanie IV (1895-1903): (I.) T. I. Gospodstwo doma sw. Władimira. X-XVI-oje stoletija. Izd. IV. Petersburg 1896. (II.) T. II. Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. XVII-oje stoletije. Izd. IV. Petersburg 1895. (III.) T. II, prodołżenije i okonczanije. Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. XVIII-oje stoletije. Izd. IV. Petersburg, 1903. Według monografii encyklopedycznej: Mykoła Kostomarow. Wichy żyttia i tworczosti, red. W. A. Smolij, Kijów 2005, s. 407, niemiecki przekład ukazał się w Lipsku w 1889 roku, zaś szwedzki w Sztokholmie w 1882 roku. - Tłumaczenia poszczególnych prac na język ukraiński opublikowano w ramach wydania Ruśka istorija w żytiepysiach ii najhołownijszych dijateliw (ob. niżej). (Skomplikowana historia książkowych edycji dzieł Kostomarowa (obszernie uwzględnionych w pierwszym wydaniu Bibl. Polskiej XIX st.) wymaga, aby ich opis bibliograficzny opracować w sposób poszerzony. Na początku hasła podajemy skrócone opisy serii wydawniczych i wydań wielotomowych, obejmujących prace historyczne dotyczące w znacznym stopniu historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Serie i wydania opisujemy w całości ze względu na elementarną klarowność i funkcjonalność opisu, nie różnicując poszczególnych zeszytów i tomów pod kątem ich przynależności do bibliografii polskiej. Opisując zawartość serii, dodajemy jedynie odpowiednią adnotację pod tomami dotyczącymi problematyki całkowicie obcej. Szczegółowe opisy poszczególnych druków, zarówno przynależących do serii, jak i wydanych poza nimi, podane są w drugiej kolejności. W zestawieniu pominięto druki, które w ogólnym opisie serii wydawniczych oznaczono jako nienależące do bibliografii polskiej).
Całość:
Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885).
Russkaja istorija w żyznieopisanijach jeja glawniejszych diejatielej, t. I-II. (W języku rosyjskim).
Dwa tomy wychodzące zeszytami. Do końca XIX stulecia ukazały się cztery wydania całości, wszystkie drukiem M. M. Stasiulewicza w Petersburgu. Numeracja wydań podana na tomach nie jest w pełni spójna.
Właściwe wydanie II poprzedzają dwa zeszyty oznaczone tym samym numerem; po ich opublikowaniu rozpoczęto od nowa druk całej edycji.
W kolejnych wydaniach zmieniano układ poszczególnych części. Dla uproszczenia wprowadzono w nawiasach numerację woluminów.
Poszczególne wydania obejmują:
Wydanie I (1873-1876):
(I.) Pierwyj otdieł: Gospodstwo doma sw. Władimira. Wypusk pierwyj: X-oje - XIV-oje stoletija. Petersburg 1873.
(II.) Pierwyj otdieł: Gospodstwo doma sw. Władimira. Wypusk wtoroj: XV-XVI stoletija. Petersburg 1874.
(III.) Pierwyj otdieł: Gospodstwo doma sw. Władimira. Wypusk trietij: XV-XVI stoletija. Petersburg 1874.
(IV). Wtoroj otdieł: Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. Wypusk czetwiortyj. XVII stoletije. Petersburg 1874.
(V). Wtoroj otdieł: Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. Wypusk piatyj: XVII stoletije. Petersburg 1874.
(VI). Wtoroj otdieł: Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. Wypusk szestoj. XVIII stoletije. Petersburg 1876.
Paginacja ciągła w zeszytach I-III (pierwyj otdieł) i ponownie w zeszytach IV-VI (wtoroj otdieł).
Wydanie II (1879, zarzucone, pomijane w oficjalnej numeracji wydań):
(I.) Pierwyj otdieł: Gospodstwo doma sw. Władimira. Wypusk pierwyj. X-oje - XIV-oje stoletija. Izd. II. Petersburg 1879.
(II.) Pierwyj otdieł: Gospodstwo doma sw. Władimira. Wypusk wtoroj. XV-oje - XVI-oje stoletija. Izd. II. Petersburg 1879.
Wydanie II (1880-1888/1893):
(I.) T. I. Gospodstwo doma sw. Władimira. X-oje - XVI-oje stoletija. Izd. II. Petersburg 1880.
(II.) T. II. Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. XVII-oje stoletije. Izd. II. Petersburg 1881.
(III.) T. II, prodołżenije. Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. XVIII-oje stoletije. Izd. II. Petersburg 1886.
(TV). T. II, okonczanije. Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. XVIII-oje stoletije. Wypusk siedʹmoj. (Brak informacji o numerze wydania). Petersburg 1888.
Zeszyt opublikowany po raz pierwszy wraz z wyd. II całości serii, zamierzony zapewne jako wolumin zamykający jednocześnie wyd. II (jako T. II, okonczanije) i uzupełniający wyd. I (jako Wypusk siedʹmoj).
(V). T. II, okonczanije. Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. XVIII-oje stoletije. Izd. II. Petersburg 1893.
Zeszyt oznaczony jako wyd. II, opublikowany wraz z wyd. III całości serii. Właściwy zeszyt zamykający wyd. III opublikowano dopiero w 1899 roku (ob. niżej).
Wydanie III (1886-1899):
(I.) T. I. Gospodstwo doma sw. Władimira. X-XVI-oje stoletija. Izd. III. Petersburg 1888.
(II.) T. II. Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. XVII stoletije. Izd. III. Petersburg 1886.
(III). T. II, prodołżenije. Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. XVIII-oje stoletije. Izd. III. Petersburg 1892.
(IV). T. II, okonczanije. Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. XVIII-oje stoletije. Wypusk siedʹmoj. Izd. III. Petersburg 1899.
Wydanie IV (1895-1903):
(I.) T. I. Gospodstwo doma sw. Władimira. X-XVI-oje stoletija. Izd. IV. Petersburg 1896.
(II.) T. II. Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. XVII-oje stoletije. Izd. IV. Petersburg 1895.
(III.) T. II, prodołżenije i okonczanije. Gospodstwo doma Romanowych do wstuplenija na priestoł Jekatieriny II. XVIII-oje stoletije. Izd. IV. Petersburg, 1903.
Według monografii encyklopedycznej: Mykoła Kostomarow. Wichy żyttia i tworczosti, red. W. A. Smolij, Kijów 2005, s. 407, niemiecki przekład ukazał się w Lipsku w 1889 roku, zaś szwedzki w Sztokholmie w 1882 roku. - Tłumaczenia poszczególnych prac na język ukraiński opublikowano w ramach wydania Ruśka istorija w żytiepysiach ii najhołownijszych dijateliw (ob. niżej).

(Skomplikowana historia książkowych edycji dzieł Kostomarowa (obszernie uwzględnionych w pierwszym wydaniu Bibl. Polskiej XIX st.) wymaga, aby ich opis bibliograficzny opracować w sposób poszerzony. Na początku hasła podajemy skrócone opisy serii wydawniczych i wydań wielotomowych, obejmujących prace historyczne dotyczące w znacznym stopniu historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Serie i wydania opisujemy w całości ze względu na elementarną klarowność i funkcjonalność opisu, nie różnicując poszczególnych zeszytów i tomów pod kątem ich przynależności do bibliografii polskiej. Opisując zawartość serii, dodajemy jedynie odpowiednią adnotację pod tomami dotyczącymi problematyki całkowicie obcej. Szczegółowe opisy poszczególnych druków, zarówno przynależących do serii, jak i wydanych poza nimi, podane są w drugiej kolejności. W zestawieniu pominięto druki, które w ogólnym opisie serii wydawniczych oznaczono jako nienależące do bibliografii polskiej).