Nazwisko i imię:
Krasiński Zygmunt.
Opis/komentarz:
obacz Ameryka (Toledo Ohio 1889-1900); Antoniewicz Jan (Młodość 1891, Ostatni 1889); Bełcikowski Adam (Irydjon 1871; Ze studyów 1886); Biblioteka nowa uniwersalna arcydzieł literatury europejskiej (Krak.); Biblioteka dzieł wyborowych (Warsz.); Biblioteka kieszonkowa (Lwów); Biblioteka miniaturowa (Warsz); Biblioteka Mrówki (Lwów); Biblioteka pisarzy polskich (Lipsk); Biblioteka powszechna (Złoczów); Biblioteka Warszawska (1871-1880); Budzyński Wincenty (Ecrivains et poëtes 1859, Le poète 1859); Bullock W. H. (Polish Experiences 1864); Canini Marco Antoni (Il libro dellʼ amore 1885); Chlebowski Bronisław (Nieboska 1894); Chmielowski Piotr (Kobiety 1873 i n., Studya II 1886, 1889); Chociszewski Józef (Listownik 1876, 1878); Chojecki Edmund (La Pologne 1864); Chotkowski Władysław (O ideale 1881, Dwa ideały 1881); Cieszkowski August (Ojcze nasz 1848); Czas (Krak. 1851, 1871, 1872, 1877, 1880, 1882, 1896); Czas. Dodatek miesięczny (Krak. 1856-1860); Demby Stefan (Album 1898); Dwutygodnik dla kobiet (Pozn. 1880/1-1884/5); Dziama Leszek Maria (Sądy 1893); Dziennik Chicagoski (1894); Dziennik Domowy (Pozn. 1840-1848, także jako S. Prawdzicki); Dziennik Literacki (Lwów 1852-1854, 1856-1861, 1862-1870); Dziennik Mód (Krak. 1872/3-1876); Dziennik Narodowy (Paryż 1841/1842-1847/1848); Dziennik Polski (Lwów 1896); Dziennik Poznański, (1859, 1860, 1896, 1898); Dziennik dla Wszystkich (Lwów 1878-1885); Feliński Zyg. Szczęsny (Trzej wieszczowie 1890); Finem (Usque ad; 1859-1861); Gaszyński Konstanty (Poezyje 1844); Gazeta Katolicka (Chicago 1880/1881-1900); Gazeta Lubelska (1877, 1878, 1896); Gazeta Lwowska (1880, 1882); Gazeta Narodowa (Lwów 1873, 1896; w drugim wyd. Bibl. Polskiej XIX st., t. VIII, Kraków 1975, s. 195 mylnie podano, że w nr 164 z r. 1873 zamieszczono wiersz, w rzeczywistości w nr 165 z r. 1873 zamieszczono list); Gazeta Toruńska (1872, 1880, 1892); Gnatowski Jan (Moja Beatrice 1880, Wybór 1896); Goldbaum Wilhelm (Entlegene Culturen 1877); Goniec Łódzki (1898); Goplana (Pozn., Berlin 1866); Gospodarz. Ilustrowany kalendarz Wydawnictwa Groszowego imienia Tadeusza Kościuszki na r. 1899 r. (Krak.); Hahn Wiktor (Tło 1898); Halban (Blumenstock, Blumenstok) Henryk (Die Ungöttliche Komödie 1880); Hoesick Ferdynand (Miłość 1899, O Słowackim 1895); J. A. J. (Nasz narodowy zakon 1879); Jełowiecki Aleksander (Zaproszenie na nabożeństwo ok. 1860); Jutrzenka (Krak. 1899-1900); Kalendarz astronomiczno-gospodarski polski i ruski na r. 1875, 1876 (Warsz.); Kalendarz Gońca Wielkopolskiego na r. 1898 (Pozn.); Kalendarz dla Polaków i Polek 1899 (Warsz.); Kalendarz Pielgrzyma na r. 1877 (Pelplin); Kalendarz (Jana Bobrzyńskiego) Polski Pielgrzyma na r. 1873 (Missouri); Kanteski Klemens (Szkice 1883); Kapliński Leon, (Do wieszcza psalmów 1859); Karłowicz Mieczysław (Drugi śpiewnik 1898); Katolik (Milwaukee 1897-1900); Kłosy (Warsz. 1881-1890); Konopnicka Maria (Kwiaty 1889); Kółko Rodzinne (Lwów 1860); Kosiba Antoni (Odczyt 1883); Kotík Antonín (O życiu i pismach filozoficznych 1865; w drugim wyd. Bibl. Pol. XIX st., t. XIX, Kraków 2015, s. 129, w komentarzu mylnie przypisano S. Tarnowskiemu ustalenia i cytat z artykułu T. S. Grabowskiego, Zygmunt Krasiński w literaturach słowiańskich, Przegląd Powszechny 1912, z. 3, s. 375, wyd. osobne: Kraków 1914, s. 259); Kozłowski Władysław Mieczysław (Manfred, hr. Henryk i P³oszowski 1896); KoŸmian Stanis³aw Egbert (Do mistrzów s³owa 1846); KoŸmian Stanis³aw Egbert, ... (Do mistrzów słowa 1848); Kraj (Petersb. 1891-1900); Kronika Rodzinna (Warsz. 1873-1880, 1881-1890); Książka zbiorowa (1884); Księga pamiątkowa Uniwersytetu Lwowskiego ku uczceniu pięćsetnej rocznicy Fundacyi Jagiellońskiej (Lwów 1900); Kurier Lwowski (1898); Kurier Polski (Krak. 1892); Kurier Poznański (1885); Kurier Warszawski (1878); Lange Antoni (Księga sonetów 1899); Laurent-Pichat Leon (Le poète 1861); Lech (Pozn. 1878-1879); Lelewel Joachim (Essai historique la législation 1830); Letronne Horacy (Kościuszko i Napoleon 1869); Lettre ouverte dʼun Gentilhomme Polonais (1886); Lira Polska t. III, IV, V, V (1882, 1883, 1886); Lutnia. Piosennik Polski. Zbiór trzeci (Lipsk 1874); Lytton Bulwer Edward Robert; Ł. M. (Iskorki 1880); Łubieńska Adela (Fables 1874, 1885); Małachowski Stanisław (Krótki rys 1876; Słowo 1876); Małecki Antoni (Z dziejów 1896); Mazanowski Antoni (Stosunki 1890); Mazanowski Mikołaj (Charakterystyki III 1897); Messagner de Vienne (1881); Mickiewcz Adam (Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin t. I 1898); Milewski J. (Irydyon 1897) (?); Miodoński Adam Stefan (Chrześcijaństwo 1897); Młot Oskar (Kocham Ciebie 1897); Monologi i deklamacje (1894); Mrówka (Lwów 1869-1871); Nehring Władysław (Studia literackie 1884); Niewiadomska Cecylia (Z pieśni naszych 1900); Nitschman Heinrich (Iris 1880); Noailles Emanuel Henryk Victorine (La poésie 1860); Nowiny (Lwów 1854-1856); Ogonowska Malwina (Studio critico 1888); Olizar Gustaw (Z psalmu psalmy 1857); Opiekun Domowy (Lwów 1865-1870); Oppmann Artur (Skarbiec poezyi polskiej 1897); Orędownik Naukowy (1840-1846); Oświata (Pozn. 1877); Pamiątkę (Na) Rocznicy Konstytucyi z r. 1791 (1883); Pamiętnik dla Płci Pięknej (Warsz. 1830); Pamiętnik Słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego (1887); Pieśni i melodye narodowe na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Konstytucyi 3-go maja (Krak. 1891); Pini Tadeusz (Dwaj poeci 1900, Zygmunta Krasińskiego t. zw. Niedokończony poemat 1896, Studyum nad genezą 1899); Poètes illustres de la Pologne (1881); Poètes illustres de la Pologne (Nicea, Paryż); Pologne (?); Poezija Słowian (1871); Pogoń (Tarnów 1881-1900); Pokłosie (Leszno 1852); Pol Wincenty (23 lutego 1868); Polonais (Le; Paryż 1833-1836); Porębowicz Edward (Tryady 1900); Praca (Pozn. 1900); Prawda (Warsz. 1885, 1896); Prusinowski Aleksander (Mowa żałobna 1859); Przedświt (Lwów 1894); Przędza (Złota) poetów i prozaików polskich t. I (1884); Przegląd Literacki (Krak. 1898); Przegląd Lwowski (1873, 1877); Przegląd Polski (Krak. 1871-1880, 1891-1900); Przegląd Powszechny (Drezno 1866); Przegląd Poznański (1851, 1859, 1861); Przegląd Słowiański (Pozn. 1881); Przyjaciel Domowy (Lwów 1881); Pszczoła (Warsz. 1862); Pszczółka (Lwów, Gródek, Wiedeń, Cieszyn 1880, 1886); Radomiński Józef (Wiersz na okoliczność zaślubin 1843); Reiter Marian (Z. Krasiński jako współpracownik 1894); Reponse dʼun Gentilhomme Polonais (1894); Revue Slave (Warsz. 1878-1879); Rolle Antoni Józef (Sylwetki i szkice 1893, Z życia 1890); Rolnik Szląski (Nawsie 1885); Rozmaitości (Lwów 1831); Rozmaitości (Warsz. 1828-1829); Rymkiewicz Wacław (5 kwartetów 1900); Siemieński Jan (Ewunia 1886, 1888); Siemieński Lucjan (Dzieła t. III 1881, Portrety literackie 1865, Wspomnienie 1859); S³owacki Juliusz; S³owacki Juliusz, ... (Un épisode en Suisse 1876); Soboleski Paweł (Poets and Poetry 1881); Sobótka (Pozn. 1871); Sprawozdanie (1877) (?); Sprawozdanie pierwszej dyrekcyi c. k. wyższej szkoły realnej w Stryju (1878); Sprawozdanie dyrektora c. k. Gimnazyum Nowodworskiego czyli św. Anny w Krakowie (1881); Sprawozdanie dyrektora c. k. wyższego gimnazyum w Brzeżanach (1896); Sprawozdanie wydziału Czytelni Akademickiej we Lwowie (1894); Sternal Tadeusz (Z powodu dzieła 1894; O Przedświcie 1891); Stroka Henryk (Zygmunta Krasińskiego Nieboska komedya 1878); Stroka Wincenty (Pogląd na dzieła 1893); Strzecha (Lwów 1870); Świt (Warsz. 1886); Tarnowski Stanisław (Studya 1893); Trembicka Franciszka (Mémoires 1841); Twardowski Bolesław (Młodość 1880); Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny (Lwów 1874, 1878, 1879); Tygodnik Illustowany (Warsz. 1868, 1883, 1898, 1899); Tygodnik Katolicki (Grodzisk 1860-1874); Tygodnik Krakowski (1834); Tygodnik Literacki (Pozn. 1838, 1841); Tygodnik Mód i Nowości (Warsz. 1875); Tygodnik Polski (Lwów 1848); Tygodnik Wielkopolski (Pozn.1874); Warta (Pozn. 1876, 1878, 1880, 1881, 1882, 1886, 1889); Warta. Ksiażka zbiorowa (Pozn. 1874); Weiss Albert (Polnische Dichtung 1891); Wieczory Rodzinne (Warsz. 1882); Wiek (Warsz. 1877, 1879); Wilkosz Jan (Rozbiór Irydyona 1900, Rozbiór Nieboskiej komedyi 1899); Winklewski Aleksander; Wybór najnowszych powieści (1833); Vymazal František (Polská a lužicko-srbská poezije 1878); Zarzycki Aleksander (Dwa śpiewy op. 30); Zdziechowski Marian (Oczerki 1887); Ziarnie (Po; 1861); Żmichowska Narcyza (Kwiaty rodzinne 1882 in.); Życie (Krak., Lwów 1898); Życie (Warsz. 1888). Poza tym teksty Zygmunta Krasińskiego publikowano w następujących czasopismach polskich (m.in.): Biblioteka Warszawska (1894, t. III, w ramach artykułu Henryka Biegeleisena pt.: Nieznane prace Zygmunta Krasińskiego z lat młodzieńczych, s. 499-500: Myśli Polaka przy górze Mont-Blanc; s. 501-502: list; s. 503-506: Dolina Klónthal w Szwajcaryi, tekst o niepewnej autentyczności; s. 509: zakończenie powieści Mściwy karzeł i Masław książę mazowiecki; s. 512-514: dwa warianty zakończenia Nie-Boskiej komedii); Dziennik Polski (Lwów, 1886, nr 1: przekład utworu Une étoile, tł. z francuskiego Halka Szydłowska, pt.: Gwiazda. Nieznany utwór Zygmunta Krasińskiego; 1886, nr 114: list, pt.: Nieznany list Zygmunta Krasińskiego); Echo (Warsz., 1880, nr 245, 248, 250, 253, 262: listy, pt.: Z listów Z. Krasińskiego); Gazeta Lwowska (1875, nr 32: listy, pt.: Z listów Zygmunta Krasińskiego); Goniec Polski (Pozn., 1850, nr 91-93: Pokusa, anonimowo). Utwory francuskie Zygmunta Krasińskiego publikowane były w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.): Annales Romantiques (Paryż, 1830: Vancana. Chant skaldique, anonimowo, tekst o niepewnej autentyczności); Bibliothèque Universelle des Sciences, Belles-Lettres et Arts (Genewa, 1830, Littérature, t. XLIII, s. 135-158: Lettre sur lʼétat actuel de la littérature polonaise, adressée à M. de Bonstetten, anonimowo; 1830, Littérature, t. XLIV, s. 305-311: Les légions polonaises, autor podpisany jako ***; tamże, s. 430-437: Les deux chevaliers. Fragment, anonimowo; 1830, Littérature, t. XLV, s. 108-112: Le printems (!) et le prisonnier, fragment, anonimowo; tamże, s. 186-195: Konrad Wallenrod, récit historique, tiré des annales de Lithuanie et de Prusse; le Faris; Sonnets de Crimée; par Mickiewicz, traduits du polonais par MM. F. Miaskowski et Fulgencé, Paris 1830, recenzja, anonimowo; 1831, Littérature, t. XLVIII, s. 99-102: Le coucher du soleil sur le Mont Blanc. Extrait du journal dʼun voyager, anonimowo; tamże, s. 334-336: Une étoile, anonimowo; 1832, Littérature, t. XLIX, s. 223-226: Stances, anonimowo, tekst o niepewnej autentyczności; 1832, Littérature, t. L, s. 94-95: La confessions. Ode traduite du polonais, anonimowo); Le Cabinet de Lecture (Paryż, 1830, nr 37-38: Lettre sur lʼétat actuel de la littérature polonaise, adressée à M. de Bonstetten, par un jeune Polonais); Le Correspondant (Paryż, 1847, t. XVIII, s. 727-746: Lettres a M. le Comte de Montalembert et a M. de Lamartine, par un gentilhomme Polonais); Le Fantasque (Genewa, 1832, nr 3: Le regret, anonimowo, tekst o niepewnej autentyczności); Feuille Populaire Suisse (Vevey, 1840, nr 11, s. 168-170: Le coucher du soleil sur le Mont Blanc. Extrait du journal dʼun voyager, anonimowo); Charles Richon, Chrestomathie française ou recueil, en prose et en vers, de morceaux tirés de prosateurs, de poètes français, de quelques auteurs suisses-français et de traductions de quelques écrivains suisses et étrangers (Lozanna 1850, s. 81-83: Le coucher du soleil sur le Mont Blanc, fragment, anonimowo). Powieść Agaj-Han opublikowano również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.): Tłumaczenia czeskie (m.in.): Lumír (Praga, 1857, nr 52-53: fragment, tł. Josef Václav Frič jako B-ý, pt.: Z historické pověsti: Agaj-Han); Frant. Lad. Čelakovského Sebrané spisy, sv. 3 (Praga 1877, s. 1-145, tł. František Ladislav Čelakovský, pt.: Agaj-Chán. Překlad ze Zigmunda A. hraběte Krasińského); Česká Wčela (Praga, 1835, nr 17-30, tł. František Ladislav Čelakovský, pt.: Agay Han). - W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 473, mylnie podano: Przekład Sławomira Tomiczka (Jan Slavomír Tomíček) jest w Czeskiej Pszczole, 1835 r. Tłumaczenia słowackie (m.in.): Sokol (Buda, Skalica, 1865, t. IV, s. 206-210: fragment, tł. Miroslav Kovalevský jako Zorovit, pt.: Agaj-Ham. Z historickiej povesti). Powieść Gastołd opublikowano również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.): Tłumaczenia czeskie (m.in.): Koleda (Ołomuniec, 1880, nr 33, 34, tł. Celestýn Liposlav Frič jako Lip. Coelestin Frič, pt.: Gastold. Legenda Zygmunta Krasińského). Powieść Grób rodziny Reichstalów opublikowano również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.): Tłumaczenia czeskie (m.in.): Světozor (Praga 1880, nr 2-7, tł. Celestýn Liposlav Frič jako Lip. Frič Lipský, pt.: Hrobka rodiny Reichstalské. Historická povídka z doby třicítileté války od Zikm. Krasińského). Dramat Irydion opublikowano również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.): Tłumaczenia czeskie (m.in.): Blahověst (Praga, 1856, t. II, z. 2, w ramach niepodpisanego artykułu pt.: Na povšímnutí básníkům i - jiným lidem, s. 94-95: fragment, tł. anonimowe, według Bibliografii literatury polskiej "Nowy Korbut", t. VIII, Warszawa 1969, s. 139, tł. Vaclav Štulc); Lumír (Praga, 1856, t. II, nr 38, s. 903-906, nr 39, s. 925-928: fragment, tł. anonimowo Josef Václav Frič, pt.: Výňatek z básně Iridion. Od Krasińského). Tłumaczenia francuskie (m.in.): Revue Nouvelle (Paryż, 1846, t. XI, s. 499-536, t. XII, s. 63-109, 180-238, tł. Auguste Lacaussade jako M. Ate Lacaussade). Tłumaczenia niemieckie (m.in): Die Dioscuren (Wiedeń, 1872, t. I, w ramach artykułu Henryka Blumenstoka pt.: Aus der polnischen Literatur. Ein Wort über Krasinski und seiner Iridion, s. 49-52: fragment, tł. Henryk Blumenstok). - Nadto według pierwszej edycji Bibliografii Polskiej XIX st., t. VII, Kraków 1882, s. 521, na język niemiecki przekładał Irydiona Aleksander Winklewski. Nie-Boska komedia została opublikowana również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.): Tłumaczenia angielskie (m.in.): The Universal Anthology. A Collection of the Best Literature Ancient, Mediaeval, and Modern, with Biographical and Explanatory Notes (Londyn-Nowy Jork-Paryż-Berlin 1899, t. XXIX, s. 37-130, tł. Martha Walker Cook, pt.: The Undivine Comedy by Sigismund Krasinski); The Continental Monthly (Nowy Jork, 1864, t. VI, September, nr 33, s. 298-314, October, nr 34, s. 372-378, November, nr 35, s. 497-516, tł. Martha Walker Cook, pt.: The Undivine Comedy. - A Polish Drama); Charles Frederick Henningsen, Eastern Europe and the Emperor Nicholas (Londyn 1846, t. II, s. 79-113: fragmenty, tł. autora); Library of the Worldʼs Best Literature, Ancient and Modern (Nowy Jork 1897, t. XV, s. 8737-8745: fragmenty, tł. Martha Walker Cook); North American Review (Boston, 1848, t. LXVII, July, nr 140, w ramach artykułu Mary Lowell Putnam pt.: Art. II. - Nieboska Komedyia. Paryż. 1835, s. 26-84: fragmenty, tł. Mary Lowell Putnam). Tłumaczenia chorwackie (m.in.): Dubrovnik (1871, s. 27-62; 1876, s. 89-146, tł. Petar Budmani jako P. B., pt.: Nebožija komedija. pisao Šišman Krasinjski). Tłumaczenia czeskie (m.in.): Lumír (Praga, 1875, nr 24-27: fragmenty, tł. František Kvapil jako Fr. Žherský, pt.: Z Nebožské komedie Sigmunda Krasińského). Tłumaczenia francuskie (m.in.): Revue des Deux Mondes (Paryż, 1846, t. XVI, s. 5-66, tł. Auguste Lacaussade, pt.: La comédie infernale); Revue Contemporaine (Paryż, 1859, t. X, w ramach artykułu Wincentego Budzyńskiego pt.: Écrivains et poètes modernes de la Pologne. Le comte Sigismond Krasiński, s. 496-530: fragmenty, tł. Wincenty Budzyński jako Paul de Saint-Vincent; toż w odbitce). Tłumaczenia niemieckie (m.in.): Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen (Brunszwik, 1852, t. XI, w ramach artykułu J. Szwemińskiego pt.: Die nicht-göttliche Komödie. Von K. Gàszyński (!), s. 1-26: fragmenty, tł. J. Szwemiński jako J. Schweminski). Tłumaczenia rosyjskie (m.in.): Nowosti (Petersb., 1878, nr 310, 316, 330, 335, tł. M. Michajłow jako M. M., pt.: Niebożestwiennaja komiedija; w pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 395, podano datę publikacji: Styczeń, 1879); Russkij Wiestnik (Moskwa, 1874, t. CXI, s. 605-688, tł. Piotr Lebiediew, pt.: Niebożestwiennaja komiedija. Nie-Boska komedia. Grafa Sigizmunda Krasinskago. Pieriewod z polskago); Władimir Zotow, Istorija wsiemirnoj litieratury, t. III (Petersb. 1881, s. 627-632: fragmenty, tł. M. Michajłow). Trzy myśli pozostałe po ś. p. Henryku Ligenzie opublikowano również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.): Tłumaczenia francuskie (m.in.): Annales Religieuses, Philosophiques et Littéraires (Aix, 1841: rozdział Sen Cezary, tł. Konstanty Gaszyński, pt.: Une vision); Revue des Deux Mondes (Paryż, 1846, t. XV, s. 361-389: rozdziały Sen Cezary i Legenda, tł. Auguste Lacaussade jako A. L., pt.: De la poésie polonaise. Le poète anonyme de la Pologne. Le rêve de Césara. - La nuit de Noel). Noc letnia została opublikowana również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.): Tłumaczenia angielskie (m.in.): The Continental Monthly (Nowy Jork, 1864, t. V, May, nr 5, s. 543-563, tł. Józef Podbielski i Martha Walker Cook, pt.: A summerʼs night). Tłumaczenia czeskie (m.in.): Boleslavan (Mladá Boleslav, 1863, nr 36-41, tł. Antonín Kotík, pt.: Letní noc. Báseň Sigmunda hr. Krasińského). Tłumaczenia francuskie (m.in.): Revue Nouvelle (Paryż, 1846, t. XI, str. 165-198, tł. A. Lacaussade jako M. A. L., pt.: Une nuit dʼété). Tłumaczenia niemieckie (m.in.): Die Dioskuren (Wiedeń, 1881, t. X, s. 145-176, tł. Henryk Blumenstock, Siegfred Lipiner, pt.: Die Sommernacht. Aus dem Polnischen des Sigmund Graf Krasiński); Preussischer Volksfreund (Berlin, 1844, nr 143-150, tł. anonimowe, pt.: Die Sommernacht. Von Krasinski). Wiersz Ostatni został opublikowany również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.): Tłumaczenia francuskie (m.in.): Revue des Deux Mondes (Paryż, 1861, t. XXXVI, nr 1, w ramach artykułu pt.: Deux élégies polonaises, s 124-137, tł. Konstanty Gaszyński, pt.: Le Dernier). Tłumaczenia szwedzkie (m.in.): Aftonbladet (Sztokholm, 1863, 3 IV, 5 IV, pt.: Den sista. En polsk elegii). Pokusa została opublikowana również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.): Tłumaczenia angielskie (m.in.): The Continental Monthly (Nowy Jork, 1864, t. V, January, nr 1, s. 53-65, tł. Józef Podbielski i Martha Walker Cook, pt.: Temptation); Library of the Worldʼs Best Literature, Ancient and Modern (Nowy Jork 1897, t. XV, s. 8646: fragment, tł. Martha Walker Cook). Tłumaczenia czeskie (m.in.): Lumír (Praga, 1863, nr 42-44, tł. Antonín Kotík, pt.: Pokušení. Báseň Signunda Krasińského); Obrazy života (Praga, 1875, nr 6-8, tł. František Kvapil jako F. Žherský, pt.: Pokušení). Tłumaczenia rosyjskie (m.in.): Sowriemiennik (Petersb., Moskwa, 1860 nr 8, s. 474: fragment, tł. M. Michajłow); Władimir Zotow, Istorija wsiemirnoj litieratury, t. III (Petersb. 1881, s. 632: fragment, tł. M. Michajłow). Przedświt został opublikowany również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.): Tłumaczenia czeskie (m.in.): Květy (Praga, 1884, nr 10: fragment, tł. František Kvapil, pt.: Z Předsvitu Zygmunta Krasińského); Lumír (Praga, 1877, nr 6: fragment, tł. František Kvapil, pt.: Z Předsvitu Sigmunta Krasińského); Světozor (Praga, 1878, nr 40: fragmenty, tł. Vojtěch Pakosta, pt.: Předsvit. Ukázka z básně Sigmunda Krasiňského). Tłumaczenia francuskie (m.in.): Revue Contemporaine (Paryż, 1859, t. X, w ramach artykułu Wincentego Budzyńskiego pt.: Écrivains et poètes modernes de la Pologne. Le comte Sigismond Krasiński, s. 496-530: fragmenty, tł. Wincenty Budzyński jako Paul de Saint-Vincent; toż w odbitce). Tłumaczenia katalońskie (m.in.): La Ilustració Catalana (Barcelona, 1886, R. VII, nr 145-147, tł. Joseph Franquesa y Gomis, pt.: LʼAuba Poema de Segismond Krasinski le Poeta Anónim de la Polonia). Tłumaczenia rosyjskie (m.in.): Władimir Zotow, Istorija wsiemirnoj litieratury, t. III (Petersb. 1881, s. 632: fragment, tł. N. Bierg). Psalmy przyszłości opublikowano również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.): Tłumaczenia czeskie (m.in.): Beseda (Ołomuniec, 1874, s. 187 i n.: Psalm nadziei, tł. František Kvapil jako Fr. Žherský, pt.: Žalm naděje). Tłumaczenia francuskie (m.in.): Revue Contemporaine (Paryż, 1859, t. X, w ramach artykułu Wincentego Budzyńskiego pt.: Écrivains et poètes modernes de la Pologne. Le comte Sigismond Krasiński, s. 496-530: fragmenty, tł. Wincenty Budzyński jako Paul de Saint-Vincent; toż w odbitce). Poemat Resurrecturis został opublikowany również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.): Tłumaczenia angielskie (m.in.): Plymouth Journal (1852, VI, s. 217-222, tł. Henry J. Daniel; w pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 473, podano informację, że przekład ukazał się staraniem Krystyna Lacha Szyrmy); Macmillanʼs Magazine (Londyn, 1864, t. X, s. 198-203, tł. William H. Barnes jako W. H. B, pt.: Resurrecturis. A poem from the Polish of Sigismund Krasinski). Tłumaczenia czeskie (m.in.): Lumír (Praga, 1860, nr 49, tł. Václav S. Štulc, pt.: Z mrtvých vstání). Tłumaczenia francuskie (m.in.): Félix-Antoine-Philibert Dupanloup, Réponse de Mgr lʼévêque dʼOrléans à la lettre adressée par M. Quinet au Clergé catholique en faveur de la Pologne (Paris 1863, s. 12-13: fragment, pt.: À ceux qui doivent sortis du tombeau). Powieść Teodoro, król borów opublikowano również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.): Tłumaczenia czeskie (m.in.): Česká Včela (Praga, 1879, nr 18, tł. Celestýn Liposlav Frič jako Lip. Coel. Frič, pt.: Teodoro, král lesů. Pověst korsikánská od Zikmunda Krasińského). Ułamek naśladowany z Glossy św. Teresy został opublikowany również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.): Tłumaczenia francuskie (m.in.): Revue des Deux Mondes (Paryż, 1861, t. XXXVI, nr 1, w ramach artykułu pt.: Deux élégies polonaises, s. 137-139, tł. Konstanty Gaszyński, pt.: Sur la Glose de Sainte Thérèse). Tłumaczenia niemieckie (m.in.): Wiener Zeitung (1878, nr 151, tł. Siegfried Lipiner, pt.: Fragment nach der Glosse der heiligen Theresia). - Nadto według Bibliografii literatury polskiej "Nowy Korbut", t. VIII, Warszawa 1969, s. 155, a także Wojciecha (Adalberta) Cybulskiego, Geschichte der polnischen Dichtkunst in der ersten Hälfte des laufenden Jahrhunderts, Poznań 1880, t. II, s. 258, przekład niemiecki Siegfrieda Lipinera został następnie przedrukowany w czasopiśmie Die Dioskuren (Wiedeń, 1879) (?). Nadto tłumaczenia drobnych utworów opublikowano również w następujących czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.): Tłumaczenia czeskie (m.in.): Koleda (Ołomuniec, 1880, nr 1: Dla ciebiem wszystko straciła na ziemi, tł. Ferdinand Holinka Èáslavský, pt.: Pro tebe...); Rodinná Kronika (Praga, 1863, t. II, nr 45: Módl ty się za mnie, tł. Emanuel Vávra, pt.: Poslední báseň Zikmunta Krasińského); Lumír (Praga, 1877, nr 13: Zawsze i wszędzie, tł. Jaroslav Skalinský, pt.: Vždy a všude; 1879, nr 22: Do duchów - przy świetle księżyca, tł. František Kvapil, pt.: Duchům při světle měsíce; tamże: Pytasz się, czemu ucichły me pieśni, tł. František Kvapil, pt.: Ty ptaš se mne; tamże: Roma, tł. František Kvapil, pt.: Roma). Tłumaczenia niemieckie (m.in.): Wojciech (Adalbert) Cybulski, Geschichte der polnischen Dichtkunst in der erster Haelfte des laufenden Jahrhunderts (Poznań 1880, t. II, s. 270: Nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy, tł. Louis Karl Kurtzmann, pt.: Vor Tagesanbruch warden blass die Sterne!); Deutsches Dichterheim (Drezno, 1880/81, nr 2: Do Beatryczy, tł. Albert Weiss, pt.: Der Schönheit. An Beatrice; tamże: Listku, dziś suchy, przypomnij mi strony, tł. Albert Weiss, pt.: Ein welkes Blatt; tamże: Módl ty się za mnie, tł. Albert Weiss, pt.: O, bet für mich; tamże: Pożegnanie, tł. Albert Weiss, pt.: Abschied; tamże: I słowik tylko po święty Wit śpiewa, tł. Albert Weiss, pt.: Nur bis St. Veit; tamże: Zawsze i wszędzie, tł. Albert Weiss, pt.: Allwärts und allezeit!); Dichter-Stimmen aus Oesterreich-Ungarn (Wiedeń, 1878, nr 2: Zawsze i wszędzie, tł. Heinrich Kuhmerker, pt.: Allwärts und immer, równolegle z tekstem polskim); Die Heimat (Wiedeń, 1880, nr 3: Na Sybir!, tł. Louis Karl Kurtzmann, pt.: Nach Sibirien; tamże: Zawsze i wszędzie, tł. Louis Karl Kurtzmann, pt.: Allwärts und immer). Tłumaczenia rosyjskie (m.in.): Gienrich Adolfowicz Tieodorowicz, Stichotworienija (Witebsk 1898, s. 55-56: Zawsze i wszędzie, tł. autora, pt.: Do mogiły); Wiestnik Jewropy (Petersb., 1894, nr 1: Do kobiety, tł. M. Gierbanowskij, pt.: Żenszczinie). Tłumaczenia serbskie (m.in.): Naše Doba (Nowy Sad, 1886, nr 88: Na Sybir!, tł. Sava V. Stojčić jako S. V. S., pt.: Pred očima). Poza tym jako przekład z Zygmunta Krasińskiego mylnie funkcjonuje rosyjski wiersz autorstwa Lwa Mieja pt.: Spisz ty (inc.: Spisz ty... Angie³ noczy/ Wiejet nad toboju...). Tekst ukazał się w następujących czasopismach: Iskra (Petersb., 1861, nr 49), Wriemia (Petersb., 1861, t. I, nr 2), a także w wydaniu zbiorowym: Lew Miej, Połnoje sobranije soczinieni (Petersb. 1887, t. I, s. 270, bez wskazania pierwowzoru; tamże, t. III, s. 76, pt.: Spisz ty. Dobra noc Iacenta? Krasinsky). - Utwór stanowi swobodną parafrazę wiersza Franciszka Karpińskiego pt.: Dobranoc Jacenta. Liczne katalogi biblioteczne mylnie przypisują Zygmuntowi Krasińskiemu autorstwo dwóch anonimowych broszur politycznych: Lettre ouverte dʼun Gentilhomme Polonais du Grand Duché de Posen (1886) oraz Reponse dʼun Gentilhomme Polonais aux derniers discours du prince de Bismarck de septembre 1894 (1894), mechanicznie utożsamiając autorów podpisanych jako Gentilhomme Polonais.
Całość:
Krasiński Zygmunt.
obacz Ameryka (Toledo Ohio 1889-1900); Antoniewicz Jan (Młodość 1891, Ostatni 1889); Bełcikowski Adam (Irydjon 1871; Ze studyów 1886); Biblioteka nowa uniwersalna arcydzieł literatury europejskiej (Krak.); Biblioteka dzieł wyborowych (Warsz.); Biblioteka kieszonkowa (Lwów); Biblioteka miniaturowa (Warsz); Biblioteka Mrówki (Lwów); Biblioteka pisarzy polskich (Lipsk); Biblioteka powszechna (Złoczów); Biblioteka Warszawska (1871-1880); Budzyński Wincenty (Ecrivains et poëtes 1859, Le poète 1859); Bullock W. H. (Polish Experiences 1864); Canini Marco Antoni (Il libro dellʼ amore 1885); Chlebowski Bronisław (Nieboska 1894); Chmielowski Piotr (Kobiety 1873 i n., Studya II 1886, 1889); Chociszewski Józef (Listownik 1876, 1878); Chojecki Edmund (La Pologne 1864); Chotkowski Władysław (O ideale 1881, Dwa ideały 1881); Cieszkowski August (Ojcze nasz 1848); Czas (Krak. 1851, 1871, 1872, 1877, 1880, 1882, 1896); Czas. Dodatek miesięczny (Krak. 1856-1860); Demby Stefan (Album 1898); Dwutygodnik dla kobiet (Pozn. 1880/1-1884/5); Dziama Leszek Maria (Sądy 1893); Dziennik Chicagoski (1894); Dziennik Domowy (Pozn. 1840-1848, także jako S. Prawdzicki); Dziennik Literacki (Lwów 1852-1854, 1856-1861, 1862-1870); Dziennik Mód (Krak. 1872/3-1876); Dziennik Narodowy (Paryż 1841/1842-1847/1848); Dziennik Polski (Lwów 1896); Dziennik Poznański, (1859, 1860, 1896, 1898); Dziennik dla Wszystkich (Lwów 1878-1885); Feliński Zyg. Szczęsny (Trzej wieszczowie 1890); Finem (Usque ad; 1859-1861); Gaszyński Konstanty (Poezyje 1844); Gazeta Katolicka (Chicago 1880/1881-1900); Gazeta Lubelska (1877, 1878, 1896); Gazeta Lwowska (1880, 1882); Gazeta Narodowa (Lwów 1873, 1896; w drugim wyd. Bibl. Polskiej XIX st., t. VIII, Kraków 1975, s. 195 mylnie podano, że w nr 164 z r. 1873 zamieszczono wiersz, w rzeczywistości w nr 165 z r. 1873 zamieszczono list); Gazeta Toruńska (1872, 1880, 1892); Gnatowski Jan (Moja Beatrice 1880, Wybór 1896); Goldbaum Wilhelm (Entlegene Culturen 1877); Goniec Łódzki (1898); Goplana (Pozn., Berlin 1866); Gospodarz. Ilustrowany kalendarz Wydawnictwa Groszowego imienia Tadeusza Kościuszki na r. 1899 r. (Krak.); Hahn Wiktor (Tło 1898); Halban (Blumenstock, Blumenstok) Henryk (Die Ungöttliche Komödie 1880); Hoesick Ferdynand (Miłość 1899, O Słowackim 1895); J. A. J. (Nasz narodowy zakon 1879); Jełowiecki Aleksander (Zaproszenie na nabożeństwo ok. 1860); Jutrzenka (Krak. 1899-1900); Kalendarz astronomiczno-gospodarski polski i ruski na r. 1875, 1876 (Warsz.); Kalendarz Gońca Wielkopolskiego na r. 1898 (Pozn.); Kalendarz dla Polaków i Polek 1899 (Warsz.); Kalendarz Pielgrzyma na r. 1877 (Pelplin); Kalendarz (Jana Bobrzyńskiego) Polski Pielgrzyma na r. 1873 (Missouri); Kanteski Klemens (Szkice 1883); Kapliński Leon, (Do wieszcza psalmów 1859); Karłowicz Mieczysław (Drugi śpiewnik 1898); Katolik (Milwaukee 1897-1900); Kłosy (Warsz. 1881-1890); Konopnicka Maria (Kwiaty 1889); Kółko Rodzinne (Lwów 1860); Kosiba Antoni (Odczyt 1883); Kotík Antonín (O życiu i pismach filozoficznych 1865; w drugim wyd. Bibl. Pol. XIX st., t. XIX, Kraków 2015, s. 129, w komentarzu mylnie przypisano S. Tarnowskiemu ustalenia i cytat z artykułu T. S. Grabowskiego, Zygmunt Krasiński w literaturach słowiańskich, Przegląd Powszechny 1912, z. 3, s. 375, wyd. osobne: Kraków 1914, s. 259); Kozłowski Władysław Mieczysław (Manfred, hr. Henryk i P³oszowski 1896); KoŸmian Stanis³aw Egbert (Do mistrzów s³owa 1846); KoŸmian Stanis³aw Egbert, ... (Do mistrzów słowa 1848); Kraj (Petersb. 1891-1900); Kronika Rodzinna (Warsz. 1873-1880, 1881-1890); Książka zbiorowa (1884); Księga pamiątkowa Uniwersytetu Lwowskiego ku uczceniu pięćsetnej rocznicy Fundacyi Jagiellońskiej (Lwów 1900); Kurier Lwowski (1898); Kurier Polski (Krak. 1892); Kurier Poznański (1885); Kurier Warszawski (1878); Lange Antoni (Księga sonetów 1899); Laurent-Pichat Leon (Le poète 1861); Lech (Pozn. 1878-1879); Lelewel Joachim (Essai historique la législation 1830); Letronne Horacy (Kościuszko i Napoleon 1869); Lettre ouverte dʼun Gentilhomme Polonais (1886); Lira Polska t. III, IV, V, V (1882, 1883, 1886); Lutnia. Piosennik Polski. Zbiór trzeci (Lipsk 1874); Lytton Bulwer Edward Robert; Ł. M. (Iskorki 1880); Łubieńska Adela (Fables 1874, 1885); Małachowski Stanisław (Krótki rys 1876; Słowo 1876); Małecki Antoni (Z dziejów 1896); Mazanowski Antoni (Stosunki 1890); Mazanowski Mikołaj (Charakterystyki III 1897); Messagner de Vienne (1881); Mickiewcz Adam (Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin t. I 1898); Milewski J. (Irydyon 1897) (?); Miodoński Adam Stefan (Chrześcijaństwo 1897); Młot Oskar (Kocham Ciebie 1897); Monologi i deklamacje (1894); Mrówka (Lwów 1869-1871); Nehring Władysław (Studia literackie 1884); Niewiadomska Cecylia (Z pieśni naszych 1900); Nitschman Heinrich (Iris 1880); Noailles Emanuel Henryk Victorine (La poésie 1860); Nowiny (Lwów 1854-1856); Ogonowska Malwina (Studio critico 1888); Olizar Gustaw (Z psalmu psalmy 1857); Opiekun Domowy (Lwów 1865-1870); Oppmann Artur (Skarbiec poezyi polskiej 1897); Orędownik Naukowy (1840-1846); Oświata (Pozn. 1877); Pamiątkę (Na) Rocznicy Konstytucyi z r. 1791 (1883); Pamiętnik dla Płci Pięknej (Warsz. 1830); Pamiętnik Słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego (1887); Pieśni i melodye narodowe na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Konstytucyi 3-go maja (Krak. 1891); Pini Tadeusz (Dwaj poeci 1900, Zygmunta Krasińskiego t. zw. Niedokończony poemat 1896, Studyum nad genezą 1899); Poètes illustres de la Pologne (1881); Poètes illustres de la Pologne (Nicea, Paryż); Pologne (?); Poezija Słowian (1871); Pogoń (Tarnów 1881-1900); Pokłosie (Leszno 1852); Pol Wincenty (23 lutego 1868); Polonais (Le; Paryż 1833-1836); Porębowicz Edward (Tryady 1900); Praca (Pozn. 1900); Prawda (Warsz. 1885, 1896); Prusinowski Aleksander (Mowa żałobna 1859); Przedświt (Lwów 1894); Przędza (Złota) poetów i prozaików polskich t. I (1884); Przegląd Literacki (Krak. 1898); Przegląd Lwowski (1873, 1877); Przegląd Polski (Krak. 1871-1880, 1891-1900); Przegląd Powszechny (Drezno 1866); Przegląd Poznański (1851, 1859, 1861); Przegląd Słowiański (Pozn. 1881); Przyjaciel Domowy (Lwów 1881); Pszczoła (Warsz. 1862); Pszczółka (Lwów, Gródek, Wiedeń, Cieszyn 1880, 1886); Radomiński Józef (Wiersz na okoliczność zaślubin 1843); Reiter Marian (Z. Krasiński jako współpracownik 1894); Reponse dʼun Gentilhomme Polonais (1894); Revue Slave (Warsz. 1878-1879); Rolle Antoni Józef (Sylwetki i szkice 1893, Z życia 1890); Rolnik Szląski (Nawsie 1885); Rozmaitości (Lwów 1831); Rozmaitości (Warsz. 1828-1829); Rymkiewicz Wacław (5 kwartetów 1900); Siemieński Jan (Ewunia 1886, 1888); Siemieński Lucjan (Dzieła t. III 1881, Portrety literackie 1865, Wspomnienie 1859); S³owacki Juliusz; S³owacki Juliusz, ... (Un épisode en Suisse 1876); Soboleski Paweł (Poets and Poetry 1881); Sobótka (Pozn. 1871); Sprawozdanie (1877) (?); Sprawozdanie pierwszej dyrekcyi c. k. wyższej szkoły realnej w Stryju (1878); Sprawozdanie dyrektora c. k. Gimnazyum Nowodworskiego czyli św. Anny w Krakowie (1881); Sprawozdanie dyrektora c. k. wyższego gimnazyum w Brzeżanach (1896); Sprawozdanie wydziału Czytelni Akademickiej we Lwowie (1894); Sternal Tadeusz (Z powodu dzieła 1894; O Przedświcie 1891); Stroka Henryk (Zygmunta Krasińskiego Nieboska komedya 1878); Stroka Wincenty (Pogląd na dzieła 1893); Strzecha (Lwów 1870); Świt (Warsz. 1886); Tarnowski Stanisław (Studya 1893); Trembicka Franciszka (Mémoires 1841); Twardowski Bolesław (Młodość 1880); Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny (Lwów 1874, 1878, 1879); Tygodnik Illustowany (Warsz. 1868, 1883, 1898, 1899); Tygodnik Katolicki (Grodzisk 1860-1874); Tygodnik Krakowski (1834); Tygodnik Literacki (Pozn. 1838, 1841); Tygodnik Mód i Nowości (Warsz. 1875); Tygodnik Polski (Lwów 1848); Tygodnik Wielkopolski (Pozn.1874); Warta (Pozn. 1876, 1878, 1880, 1881, 1882, 1886, 1889); Warta. Ksiażka zbiorowa (Pozn. 1874); Weiss Albert (Polnische Dichtung 1891); Wieczory Rodzinne (Warsz. 1882); Wiek (Warsz. 1877, 1879); Wilkosz Jan (Rozbiór Irydyona 1900, Rozbiór Nieboskiej komedyi 1899); Winklewski Aleksander; Wybór najnowszych powieści (1833); Vymazal František (Polská a lužicko-srbská poezije 1878); Zarzycki Aleksander (Dwa śpiewy op. 30); Zdziechowski Marian (Oczerki 1887); Ziarnie (Po; 1861); Żmichowska Narcyza (Kwiaty rodzinne 1882 in.); Życie (Krak., Lwów 1898); Życie (Warsz. 1888).
Poza tym teksty Zygmunta Krasińskiego publikowano w następujących czasopismach polskich (m.in.): Biblioteka Warszawska (1894, t. III, w ramach artykułu Henryka Biegeleisena pt.: Nieznane prace Zygmunta Krasińskiego z lat młodzieńczych, s. 499-500: Myśli Polaka przy górze Mont-Blanc; s. 501-502: list; s. 503-506: Dolina Klónthal w Szwajcaryi, tekst o niepewnej autentyczności; s. 509: zakończenie powieści Mściwy karzeł i Masław książę mazowiecki; s. 512-514: dwa warianty zakończenia Nie-Boskiej komedii); Dziennik Polski (Lwów, 1886, nr 1: przekład utworu Une étoile, tł. z francuskiego Halka Szydłowska, pt.: Gwiazda. Nieznany utwór Zygmunta Krasińskiego; 1886, nr 114: list, pt.: Nieznany list Zygmunta Krasińskiego); Echo (Warsz., 1880, nr 245, 248, 250, 253, 262: listy, pt.: Z listów Z. Krasińskiego); Gazeta Lwowska (1875, nr 32: listy, pt.: Z listów Zygmunta Krasińskiego); Goniec Polski (Pozn., 1850, nr 91-93: Pokusa, anonimowo).
Utwory francuskie Zygmunta Krasińskiego publikowane były w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.): Annales Romantiques (Paryż, 1830: Vancana. Chant skaldique, anonimowo, tekst o niepewnej autentyczności); Bibliothèque Universelle des Sciences, Belles-Lettres et Arts (Genewa, 1830, Littérature, t. XLIII, s. 135-158: Lettre sur lʼétat actuel de la littérature polonaise, adressée à M. de Bonstetten, anonimowo; 1830, Littérature, t. XLIV, s. 305-311: Les légions polonaises, autor podpisany jako ***; tamże, s. 430-437: Les deux chevaliers. Fragment, anonimowo; 1830, Littérature, t. XLV, s. 108-112: Le printems (!) et le prisonnier, fragment, anonimowo; tamże, s. 186-195: Konrad Wallenrod, récit historique, tiré des annales de Lithuanie et de Prusse; le Faris; Sonnets de Crimée; par Mickiewicz, traduits du polonais par MM. F. Miaskowski et Fulgencé, Paris 1830, recenzja, anonimowo; 1831, Littérature, t. XLVIII, s. 99-102: Le coucher du soleil sur le Mont Blanc. Extrait du journal dʼun voyager, anonimowo; tamże, s. 334-336: Une étoile, anonimowo; 1832, Littérature, t. XLIX, s. 223-226: Stances, anonimowo, tekst o niepewnej autentyczności; 1832, Littérature, t. L, s. 94-95: La confessions. Ode traduite du polonais, anonimowo); Le Cabinet de Lecture (Paryż, 1830, nr 37-38: Lettre sur lʼétat actuel de la littérature polonaise, adressée à M. de Bonstetten, par un jeune Polonais); Le Correspondant (Paryż, 1847, t. XVIII, s. 727-746: Lettres a M. le Comte de Montalembert et a M. de Lamartine, par un gentilhomme Polonais); Le Fantasque (Genewa, 1832, nr 3: Le regret, anonimowo, tekst o niepewnej autentyczności); Feuille Populaire Suisse (Vevey, 1840, nr 11, s. 168-170: Le coucher du soleil sur le Mont Blanc. Extrait du journal dʼun voyager, anonimowo); Charles Richon, Chrestomathie française ou recueil, en prose et en vers, de morceaux tirés de prosateurs, de poètes français, de quelques auteurs suisses-français et de traductions de quelques écrivains suisses et étrangers (Lozanna 1850, s. 81-83: Le coucher du soleil sur le Mont Blanc, fragment, anonimowo).
Powieść Agaj-Han opublikowano również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.):
Tłumaczenia czeskie (m.in.): Lumír (Praga, 1857, nr 52-53: fragment, tł. Josef Václav Frič jako B-ý, pt.: Z historické pověsti: Agaj-Han); Frant. Lad. Čelakovského Sebrané spisy, sv. 3 (Praga 1877, s. 1-145, tł. František Ladislav Čelakovský, pt.: Agaj-Chán. Překlad ze Zigmunda A. hraběte Krasińského); Česká Wčela (Praga, 1835, nr 17-30, tł. František Ladislav Čelakovský, pt.: Agay Han). - W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 473, mylnie podano: Przekład Sławomira Tomiczka (Jan Slavomír Tomíček) jest w Czeskiej Pszczole, 1835 r.
Tłumaczenia słowackie (m.in.): Sokol (Buda, Skalica, 1865, t. IV, s. 206-210: fragment, tł. Miroslav Kovalevský jako Zorovit, pt.: Agaj-Ham. Z historickiej povesti).
Powieść Gastołd opublikowano również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.):
Tłumaczenia czeskie (m.in.): Koleda (Ołomuniec, 1880, nr 33, 34, tł. Celestýn Liposlav Frič jako Lip. Coelestin Frič, pt.: Gastold. Legenda Zygmunta Krasińského).
Powieść Grób rodziny Reichstalów opublikowano również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.):
Tłumaczenia czeskie (m.in.): Světozor (Praga 1880, nr 2-7, tł. Celestýn Liposlav Frič jako Lip. Frič Lipský, pt.: Hrobka rodiny Reichstalské. Historická povídka z doby třicítileté války od Zikm. Krasińského).
Dramat Irydion opublikowano również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.):
Tłumaczenia czeskie (m.in.): Blahověst (Praga, 1856, t. II, z. 2, w ramach niepodpisanego artykułu pt.: Na povšímnutí básníkům i - jiným lidem, s. 94-95: fragment, tł. anonimowe, według Bibliografii literatury polskiej "Nowy Korbut", t. VIII, Warszawa 1969, s. 139, tł. Vaclav Štulc); Lumír (Praga, 1856, t. II, nr 38, s. 903-906, nr 39, s. 925-928: fragment, tł. anonimowo Josef Václav Frič, pt.: Výňatek z básně Iridion. Od Krasińského).
Tłumaczenia francuskie (m.in.): Revue Nouvelle (Paryż, 1846, t. XI, s. 499-536, t. XII, s. 63-109, 180-238, tł. Auguste Lacaussade jako M. Ate Lacaussade).
Tłumaczenia niemieckie (m.in): Die Dioscuren (Wiedeń, 1872, t. I, w ramach artykułu Henryka Blumenstoka pt.: Aus der polnischen Literatur. Ein Wort über Krasinski und seiner Iridion, s. 49-52: fragment, tł. Henryk Blumenstok). - Nadto według pierwszej edycji Bibliografii Polskiej XIX st., t. VII, Kraków 1882, s. 521, na język niemiecki przekładał Irydiona Aleksander Winklewski.
Nie-Boska komedia została opublikowana również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.):
Tłumaczenia angielskie (m.in.): The Universal Anthology. A Collection of the Best Literature Ancient, Mediaeval, and Modern, with Biographical and Explanatory Notes (Londyn-Nowy Jork-Paryż-Berlin 1899, t. XXIX, s. 37-130, tł. Martha Walker Cook, pt.: The Undivine Comedy by Sigismund Krasinski); The Continental Monthly (Nowy Jork, 1864, t. VI, September, nr 33, s. 298-314, October, nr 34, s. 372-378, November, nr 35, s. 497-516, tł. Martha Walker Cook, pt.: The Undivine Comedy. - A Polish Drama); Charles Frederick Henningsen, Eastern Europe and the Emperor Nicholas (Londyn 1846, t. II, s. 79-113: fragmenty, tł. autora); Library of the Worldʼs Best Literature, Ancient and Modern (Nowy Jork 1897, t. XV, s. 8737-8745: fragmenty, tł. Martha Walker Cook); North American Review (Boston, 1848, t. LXVII, July, nr 140, w ramach artykułu Mary Lowell Putnam pt.: Art. II. - Nieboska Komedyia. Paryż. 1835, s. 26-84: fragmenty, tł. Mary Lowell Putnam).
Tłumaczenia chorwackie (m.in.): Dubrovnik (1871, s. 27-62; 1876, s. 89-146, tł. Petar Budmani jako P. B., pt.: Nebožija komedija. pisao Šišman Krasinjski).
Tłumaczenia czeskie (m.in.): Lumír (Praga, 1875, nr 24-27: fragmenty, tł. František Kvapil jako Fr. Žherský, pt.: Z Nebožské komedie Sigmunda Krasińského).
Tłumaczenia francuskie (m.in.): Revue des Deux Mondes (Paryż, 1846, t. XVI, s. 5-66, tł. Auguste Lacaussade, pt.: La comédie infernale); Revue Contemporaine (Paryż, 1859, t. X, w ramach artykułu Wincentego Budzyńskiego pt.: Écrivains et poètes modernes de la Pologne. Le comte Sigismond Krasiński, s. 496-530: fragmenty, tł. Wincenty Budzyński jako Paul de Saint-Vincent; toż w odbitce).
Tłumaczenia niemieckie (m.in.): Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen (Brunszwik, 1852, t. XI, w ramach artykułu J. Szwemińskiego pt.: Die nicht-göttliche Komödie. Von K. Gàszyński (!), s. 1-26: fragmenty, tł. J. Szwemiński jako J. Schweminski).
Tłumaczenia rosyjskie (m.in.): Nowosti (Petersb., 1878, nr 310, 316, 330, 335, tł. M. Michajłow jako M. M., pt.: Niebożestwiennaja komiedija; w pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 395, podano datę publikacji: Styczeń, 1879); Russkij Wiestnik (Moskwa, 1874, t. CXI, s. 605-688, tł. Piotr Lebiediew, pt.: Niebożestwiennaja komiedija. Nie-Boska komedia. Grafa Sigizmunda Krasinskago. Pieriewod z polskago); Władimir Zotow, Istorija wsiemirnoj litieratury, t. III (Petersb. 1881, s. 627-632: fragmenty, tł. M. Michajłow).
Trzy myśli pozostałe po ś. p. Henryku Ligenzie opublikowano również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.):
Tłumaczenia francuskie (m.in.): Annales Religieuses, Philosophiques et Littéraires (Aix, 1841: rozdział Sen Cezary, tł. Konstanty Gaszyński, pt.: Une vision); Revue des Deux Mondes (Paryż, 1846, t. XV, s. 361-389: rozdziały Sen Cezary i Legenda, tł. Auguste Lacaussade jako A. L., pt.: De la poésie polonaise. Le poète anonyme de la Pologne. Le rêve de Césara. - La nuit de Noel).
Noc letnia została opublikowana również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.):
Tłumaczenia angielskie (m.in.): The Continental Monthly (Nowy Jork, 1864, t. V, May, nr 5, s. 543-563, tł. Józef Podbielski i Martha Walker Cook, pt.: A summerʼs night).
Tłumaczenia czeskie (m.in.): Boleslavan (Mladá Boleslav, 1863, nr 36-41, tł. Antonín Kotík, pt.: Letní noc. Báseň Sigmunda hr. Krasińského).
Tłumaczenia francuskie (m.in.): Revue Nouvelle (Paryż, 1846, t. XI, str. 165-198, tł. A. Lacaussade jako M. A. L., pt.: Une nuit dʼété).
Tłumaczenia niemieckie (m.in.): Die Dioskuren (Wiedeń, 1881, t. X, s. 145-176, tł. Henryk Blumenstock, Siegfred Lipiner, pt.: Die Sommernacht. Aus dem Polnischen des Sigmund Graf Krasiński); Preussischer Volksfreund (Berlin, 1844, nr 143-150, tł. anonimowe, pt.: Die Sommernacht. Von Krasinski).
Wiersz Ostatni został opublikowany również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.):
Tłumaczenia francuskie (m.in.): Revue des Deux Mondes (Paryż, 1861, t. XXXVI, nr 1, w ramach artykułu pt.: Deux élégies polonaises, s 124-137, tł. Konstanty Gaszyński, pt.: Le Dernier).
Tłumaczenia szwedzkie (m.in.): Aftonbladet (Sztokholm, 1863, 3 IV, 5 IV, pt.: Den sista. En polsk elegii).
Pokusa została opublikowana również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.):
Tłumaczenia angielskie (m.in.): The Continental Monthly (Nowy Jork, 1864, t. V, January, nr 1, s. 53-65, tł. Józef Podbielski i Martha Walker Cook, pt.: Temptation); Library of the Worldʼs Best Literature, Ancient and Modern (Nowy Jork 1897, t. XV, s. 8646: fragment, tł. Martha Walker Cook).
Tłumaczenia czeskie (m.in.): Lumír (Praga, 1863, nr 42-44, tł. Antonín Kotík, pt.: Pokušení. Báseň Signunda Krasińského); Obrazy života (Praga, 1875, nr 6-8, tł. František Kvapil jako F. Žherský, pt.: Pokušení).
Tłumaczenia rosyjskie (m.in.): Sowriemiennik (Petersb., Moskwa, 1860 nr 8, s. 474: fragment, tł. M. Michajłow); Władimir Zotow, Istorija wsiemirnoj litieratury, t. III (Petersb. 1881, s. 632: fragment, tł. M. Michajłow).
Przedświt został opublikowany również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.):
Tłumaczenia czeskie (m.in.): Květy (Praga, 1884, nr 10: fragment, tł. František Kvapil, pt.: Z Předsvitu Zygmunta Krasińského); Lumír (Praga, 1877, nr 6: fragment, tł. František Kvapil, pt.: Z Předsvitu Sigmunta Krasińského); Světozor (Praga, 1878, nr 40: fragmenty, tł. Vojtěch Pakosta, pt.: Předsvit. Ukázka z básně Sigmunda Krasiňského).
Tłumaczenia francuskie (m.in.): Revue Contemporaine (Paryż, 1859, t. X, w ramach artykułu Wincentego Budzyńskiego pt.: Écrivains et poètes modernes de la Pologne. Le comte Sigismond Krasiński, s. 496-530: fragmenty, tł. Wincenty Budzyński jako Paul de Saint-Vincent; toż w odbitce).
Tłumaczenia katalońskie (m.in.): La Ilustració Catalana (Barcelona, 1886, R. VII, nr 145-147, tł. Joseph Franquesa y Gomis, pt.: LʼAuba Poema de Segismond Krasinski le Poeta Anónim de la Polonia).
Tłumaczenia rosyjskie (m.in.): Władimir Zotow, Istorija wsiemirnoj litieratury, t. III (Petersb. 1881, s. 632: fragment, tł. N. Bierg).
Psalmy przyszłości opublikowano również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.):
Tłumaczenia czeskie (m.in.): Beseda (Ołomuniec, 1874, s. 187 i n.: Psalm nadziei, tł. František Kvapil jako Fr. Žherský, pt.: Žalm naděje).
Tłumaczenia francuskie (m.in.): Revue Contemporaine (Paryż, 1859, t. X, w ramach artykułu Wincentego Budzyńskiego pt.: Écrivains et poètes modernes de la Pologne. Le comte Sigismond Krasiński, s. 496-530: fragmenty, tł. Wincenty Budzyński jako Paul de Saint-Vincent; toż w odbitce).
Poemat Resurrecturis został opublikowany również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.):
Tłumaczenia angielskie (m.in.): Plymouth Journal (1852, VI, s. 217-222, tł. Henry J. Daniel; w pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 473, podano informację, że przekład ukazał się staraniem Krystyna Lacha Szyrmy); Macmillanʼs Magazine (Londyn, 1864, t. X, s. 198-203, tł. William H. Barnes jako W. H. B, pt.: Resurrecturis. A poem from the Polish of Sigismund Krasinski).
Tłumaczenia czeskie (m.in.): Lumír (Praga, 1860, nr 49, tł. Václav S. Štulc, pt.: Z mrtvých vstání).
Tłumaczenia francuskie (m.in.): Félix-Antoine-Philibert Dupanloup, Réponse de Mgr lʼévêque dʼOrléans à la lettre adressée par M. Quinet au Clergé catholique en faveur de la Pologne (Paris 1863, s. 12-13: fragment, pt.: À ceux qui doivent sortis du tombeau).
Powieść Teodoro, król borów opublikowano również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.):
Tłumaczenia czeskie (m.in.): Česká Včela (Praga, 1879, nr 18, tł. Celestýn Liposlav Frič jako Lip. Coel. Frič, pt.: Teodoro, král lesů. Pověst korsikánská od Zikmunda Krasińského).
Ułamek naśladowany z Glossy św. Teresy został opublikowany również w następujących zagranicznych czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.):
Tłumaczenia francuskie (m.in.): Revue des Deux Mondes (Paryż, 1861, t. XXXVI, nr 1, w ramach artykułu pt.: Deux élégies polonaises, s. 137-139, tł. Konstanty Gaszyński, pt.: Sur la Glose de Sainte Thérèse).
Tłumaczenia niemieckie (m.in.): Wiener Zeitung (1878, nr 151, tł. Siegfried Lipiner, pt.: Fragment nach der Glosse der heiligen Theresia). - Nadto według Bibliografii literatury polskiej "Nowy Korbut", t. VIII, Warszawa 1969, s. 155, a także Wojciecha (Adalberta) Cybulskiego, Geschichte der polnischen Dichtkunst in der ersten Hälfte des laufenden Jahrhunderts, Poznań 1880, t. II, s. 258, przekład niemiecki Siegfrieda Lipinera został następnie przedrukowany w czasopiśmie Die Dioskuren (Wiedeń, 1879) (?).
Nadto tłumaczenia drobnych utworów opublikowano również w następujących czasopismach i tomach zbiorowych (m.in.):
Tłumaczenia czeskie (m.in.): Koleda (Ołomuniec, 1880, nr 1: Dla ciebiem wszystko straciła na ziemi, tł. Ferdinand Holinka Èáslavský, pt.: Pro tebe...); Rodinná Kronika (Praga, 1863, t. II, nr 45: Módl ty się za mnie, tł. Emanuel Vávra, pt.: Poslední báseň Zikmunta Krasińského); Lumír (Praga, 1877, nr 13: Zawsze i wszędzie, tł. Jaroslav Skalinský, pt.: Vždy a všude; 1879, nr 22: Do duchów - przy świetle księżyca, tł. František Kvapil, pt.: Duchům při světle měsíce; tamże: Pytasz się, czemu ucichły me pieśni, tł. František Kvapil, pt.: Ty ptaš se mne; tamże: Roma, tł. František Kvapil, pt.: Roma).
Tłumaczenia niemieckie (m.in.): Wojciech (Adalbert) Cybulski, Geschichte der polnischen Dichtkunst in der erster Haelfte des laufenden Jahrhunderts (Poznań 1880, t. II, s. 270: Nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy, tł. Louis Karl Kurtzmann, pt.: Vor Tagesanbruch warden blass die Sterne!); Deutsches Dichterheim (Drezno, 1880/81, nr 2: Do Beatryczy, tł. Albert Weiss, pt.: Der Schönheit. An Beatrice; tamże: Listku, dziś suchy, przypomnij mi strony, tł. Albert Weiss, pt.: Ein welkes Blatt; tamże: Módl ty się za mnie, tł. Albert Weiss, pt.: O, bet für mich; tamże: Pożegnanie, tł. Albert Weiss, pt.: Abschied; tamże: I słowik tylko po święty Wit śpiewa, tł. Albert Weiss, pt.: Nur bis St. Veit; tamże: Zawsze i wszędzie, tł. Albert Weiss, pt.: Allwärts und allezeit!); Dichter-Stimmen aus Oesterreich-Ungarn (Wiedeń, 1878, nr 2: Zawsze i wszędzie, tł. Heinrich Kuhmerker, pt.: Allwärts und immer, równolegle z tekstem polskim); Die Heimat (Wiedeń, 1880, nr 3: Na Sybir!, tł. Louis Karl Kurtzmann, pt.: Nach Sibirien; tamże: Zawsze i wszędzie, tł. Louis Karl Kurtzmann, pt.: Allwärts und immer).
Tłumaczenia rosyjskie (m.in.): Gienrich Adolfowicz Tieodorowicz, Stichotworienija (Witebsk 1898, s. 55-56: Zawsze i wszędzie, tł. autora, pt.: Do mogiły); Wiestnik Jewropy (Petersb., 1894, nr 1: Do kobiety, tł. M. Gierbanowskij, pt.: Żenszczinie).
Tłumaczenia serbskie (m.in.): Naše Doba (Nowy Sad, 1886, nr 88: Na Sybir!, tł. Sava V. Stojčić jako S. V. S., pt.: Pred očima).
Poza tym jako przekład z Zygmunta Krasińskiego mylnie funkcjonuje rosyjski wiersz autorstwa Lwa Mieja pt.: Spisz ty (inc.: Spisz ty... Angie³ noczy/ Wiejet nad toboju...). Tekst ukazał się w następujących czasopismach: Iskra (Petersb., 1861, nr 49), Wriemia (Petersb., 1861, t. I, nr 2), a także w wydaniu zbiorowym: Lew Miej, Połnoje sobranije soczinieni (Petersb. 1887, t. I, s. 270, bez wskazania pierwowzoru; tamże, t. III, s. 76, pt.: Spisz ty. Dobra noc Iacenta? Krasinsky). - Utwór stanowi swobodną parafrazę wiersza Franciszka Karpińskiego pt.: Dobranoc Jacenta.
Liczne katalogi biblioteczne mylnie przypisują Zygmuntowi Krasińskiemu autorstwo dwóch anonimowych broszur politycznych: Lettre ouverte dʼun Gentilhomme Polonais du Grand Duché de Posen (1886) oraz Reponse dʼun Gentilhomme Polonais aux derniers discours du prince de Bismarck de septembre 1894 (1894), mechanicznie utożsamiając autorów podpisanych jako Gentilhomme Polonais.