Nazwisko i imię:
Krasnosielski Teofil (ur. 1841).
Tytuł:
Literatura indyjska. (Dzieje literatury powszechnej z illustracyami. T. I. Dzieje literatury starożytnej, oprac. Święcicki, Krasnosielski, Radliński, Kaszewski i Łagowski.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1880,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 59-144).
Całość:
Krasnosielski Teofil (ur. 1841).
Literatura indyjska. (Dzieje literatury powszechnej z illustracyami. T. I. Dzieje literatury starożytnej, oprac. Święcicki, Krasnosielski, Radliński, Kaszewski i Łagowski.
Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1880,
w 8ce, str. 59-144).