Nazwisko i imię:
Krasnorosty.
Opis/komentarz:
ob. Janczewski (Glinka-) Edward Franciszek (Poszukiwania 1877).
Całość:
Krasnorosty.
ob. Janczewski (Glinka-) Edward Franciszek (Poszukiwania 1877).