Nazwisko i imię:
Krasiński Józef Wawrzyniec hr. (1783-1845).
Tytuł:
Krętosz lokay bez służby. Komedya w Inym akcie. z Francuzkiego przerobiona. Na Scenie Narodowej w Warszawie dnia 13. Maya 1821 pierwszy raz wystawiona.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Łątkiewicza, 1821,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 79. Anonimowo. Autor oryginału nieustalony. - Autora przeróbki identyfikuje Alicja Simonówna, Życie muzyczne w świetle Pamiętnika Józefa hr. Krasińskiego, "Polski Rocznik Muzykologiczny", 1935, t. I, s. 95 (w oparciu o jego pamiętniki). Ak. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Nar. - Pozn.TPN - Warsz.Un.
Całość:
Krasiński Józef Wawrzyniec hr. (1783-1845).
Krętosz lokay bez służby. Komedya w Inym akcie. z Francuzkiego przerobiona. Na Scenie Narodowej w Warszawie dnia 13. Maya 1821 pierwszy raz wystawiona.
Warszawa, druk. Łątkiewicza, 1821,
w 8ce, str. 2 nl., 79.
Anonimowo.
Autor oryginału nieustalony. - Autora przeróbki identyfikuje Alicja Simonówna, Życie muzyczne w świetle Pamiętnika Józefa hr. Krasińskiego, "Polski Rocznik Muzykologiczny", 1935, t. I, s. 95 (w oparciu o jego pamiętniki).
Ak. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Nar. - Pozn.TPN - Warsz.Un.