Nazwisko i imię:
Krasiński Izydor Zenon Tomasz, Darewski Antoni, Doney Benedykt.
Tytuł:
Kommissya Rządowa Woyny Do JJ. WW. WW. Generałów Dowódzców Dywizyi i Brygad, Dowódzców Korpusów, trzecich Batalionów i trzecich Dywizyonów. (Inc.: Uwiadamia JJ. WW. WW. Generałów Dowódzców Dywizyi i Brygad, Dowódzców Korpusów, trzecich Batalionów i trzecich Dywizyonów, i¿ assygnowa³a pod dniem dzisiejszym ¯o³d dla Korpusów..., z datą i podpisem: w Warszawie dnia 31 Grudnia 1830 roku. Zastępca Ministra Woyny (podpisano) Generał Piechoty Krasiński. Radca Stanu Dyrektor Generalny (podpisano) Generał Brygady Darewski. Zastępca Sekretarza Generalnego (podpisano) Szef Wydziału Artylleryi i Inżen: Doney).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Warszawa, 1830),
Opis/komentarz:
folio, str. 2. Tytuł nagłówkowy. - Nad tytułem: Nro 3244/283. Dyrekcya Trzecia. Wydział Kontrolli Generalnej. Biuro Żołdu. Pod tekstem podpisany nadto: Szef Biura Woyszycki. Jag.
Całość:
Krasiński Izydor Zenon Tomasz, Darewski Antoni, Doney Benedykt.
Kommissya Rządowa Woyny Do JJ. WW. WW. Generałów Dowódzców Dywizyi i Brygad, Dowódzców Korpusów, trzecich Batalionów i trzecich Dywizyonów. (Inc.: Uwiadamia JJ. WW. WW. Generałów Dowódzców Dywizyi i Brygad, Dowódzców Korpusów, trzecich Batalionów i trzecich Dywizyonów, i¿ assygnowa³a pod dniem dzisiejszym ¯o³d dla Korpusów..., z datą i podpisem: w Warszawie dnia 31 Grudnia 1830 roku. Zastępca Ministra Woyny (podpisano) Generał Piechoty Krasiński. Radca Stanu Dyrektor Generalny (podpisano) Generał Brygady Darewski. Zastępca Sekretarza Generalnego (podpisano) Szef Wydziału Artylleryi i Inżen: Doney).
B. m. b. r. (Warszawa, 1830),
folio, str. 2.
Tytuł nagłówkowy. - Nad tytułem: Nro 3244/283. Dyrekcya Trzecia. Wydział Kontrolli Generalnej. Biuro Żołdu.
Pod tekstem podpisany nadto: Szef Biura Woyszycki.
Jag.