Nazwisko i imię:
Krasiński Izydor Zenon Tomasz, Darewski Antoni, Doney Benedykt.
Tytuł:
Kommissya Rządowa Woyny. Rozkaz okólny. (Inc.: Na mocy zawiadomienia Sztabu G³ównego Nro 669 prostui¹ siê pomy³ki w Taryffie ¯ywnoœci i Fura¿u..., z datą i podpisem: w Warszawie dnia 18 Grudnia 1830 Roku. Zastępca Ministra Woyny Generał Piechoty J. Krasiński. Radca Stanu Dyrektor Generalny Generał Brygady Darewski. Zastępca Sekretarza Generalnego Szef Wydziału Artylleryi i Inżen: Doney).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Warszawa, 1830),
Opis/komentarz:
folio, str. 1 nl. Tytuł nagłówkowy. - Nad tytułem: ad Nro 1470/140. Dyrekcya Trzecia. Wydział Funduszów. Biuro Furażu i Wynagrodzeń. Pod tekstem podpisany nadto: Szef Biura Niewiadomski. W jednym z egzemplarzy Biblioteki Jagiellońskiej dołączona Taryffa (ob.). Jag.
Całość:
Krasiński Izydor Zenon Tomasz, Darewski Antoni, Doney Benedykt.
Kommissya Rządowa Woyny. Rozkaz okólny. (Inc.: Na mocy zawiadomienia Sztabu G³ównego Nro 669 prostui¹ siê pomy³ki w Taryffie ¯ywnoœci i Fura¿u..., z datą i podpisem: w Warszawie dnia 18 Grudnia 1830 Roku. Zastępca Ministra Woyny Generał Piechoty J. Krasiński. Radca Stanu Dyrektor Generalny Generał Brygady Darewski. Zastępca Sekretarza Generalnego Szef Wydziału Artylleryi i Inżen: Doney).
B. m. b. r. (Warszawa, 1830),
folio, str. 1 nl.
Tytuł nagłówkowy. - Nad tytułem: ad Nro 1470/140. Dyrekcya Trzecia. Wydział Funduszów. Biuro Furażu i Wynagrodzeń.
Pod tekstem podpisany nadto: Szef Biura Niewiadomski.
W jednym z egzemplarzy Biblioteki Jagiellońskiej dołączona Taryffa (ob.).
Jag.