Nazwisko i imię:
Krasiński Humbert (Hubert Antoni) dr (1833-1890).
Tytuł:
Uwagi o modelach na pomnik dla Mickiewicza, wykonanych podług pomysłu Matejki, oraz odpowiedź pp. recenzentom na ich zarzuty. Naszkicował członek Komitetu pomnika dla Mickiewicza.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. autora, Dra Humberta Hr. Krasińskiego, druk. W. Korneckiego, 1886,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., 55. Autor ujawniony w adresie wydawniczym i dedykacji. Na s. 3 dedykacja: Jaśnie Wielmożnemu Panu Drowi Mikołajowi Zyblikiewiczowi, Marszałkowi krajowemu Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Komandorowi c. k. orderu Franciszka Józefa z gwiazdą, Komandorowi orderu Królewskiej Włoskiej Korony, Członkowi Izby Panów Rady Państwa i. t. d. pracę swoją poświęca Dr Hubert hr. Krasiński. W Bibliotece Jagiellońskiej zachowane jedynie strony końcowe (s. 51-55), dołączone luzem do wydania liczącego str. 59 (ob. niżej). Jag. (def.) - Śl. - Toż. Naszkicował Dr. Humbert Hr. Krasiński. Członek Komitetu pomnika dla Mickiewicza. Tamże, 1886, w 8ce, str. 57, 1 nl.; tabl. 7. Adres wydawniczy na s. 1 nl. Czart. - Jag. - Nar. (def., brak tablic) - Toż. Naszkicował Dr. Humbert Hr. Krasiński. Członek Komitetu pomnika dla Mickiewicza. Tamże, 1886, w 8ce, str. 57. Adres wydawniczy na s. 4 okładki. W egzemplarzu Biblioteki Kórnickiej brak końcowych stron, okładek oraz tablic, układ tekstu jak w wydaniach liczących str. 57 lub str. 57, 1 nl. Ak. - Jag. - Kórnik (def., wariant nieokreślony) - Nar. - Tor.Un. - Wrocł.Un. - Toż. Naszkicował członek Komitetu pomnika dla Mickiewicza. Kraków, nakł. autora, Dra Humberta Hr. Krasińskiego, (D. E. Friedlein), Skład głowny w Biurze komitetu pomnika dla Adama Mickiewicza w Magistracie krakowskim, druk. W. Korneckiego, 1886, w 4ce, str. 59; cent. 60. Autor ujawniony w adresie wydawniczym i dedykacji. Na s. 3 dedykacja: Jaśnie Wielmożnemu Panu Drowi Mikołajowi Zyblikiewiczowi, Marszałkowi krajowemu Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Komandorowi c. k. orderu Franciszka Józefa z gwiazdą, Komandorowi orderu Królewskiej Włoskiej Korony, Członkowi Izby Panów Rady Państwa i. t. d. pracę swoją poświęca Dr Hubert hr. Krasiński. Na s. 4 okładki informacja: Dochód z tej broszury przeznacza się na pomnik dla Adama Mickiewicza. Ak. - Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Lub.Un.Kat. - Łop. - Ossol. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Tor.Un.
Całość:
Krasiński Humbert (Hubert Antoni) dr (1833-1890).
Uwagi o modelach na pomnik dla Mickiewicza, wykonanych podług pomysłu Matejki, oraz odpowiedź pp. recenzentom na ich zarzuty. Naszkicował członek Komitetu pomnika dla Mickiewicza.
Kraków, nakł. autora, Dra Humberta Hr. Krasińskiego, druk. W. Korneckiego, 1886,
w 8ce, str. 4 nl., 55.
Autor ujawniony w adresie wydawniczym i dedykacji.
Na s. 3 dedykacja: Jaśnie Wielmożnemu Panu Drowi Mikołajowi Zyblikiewiczowi, Marszałkowi krajowemu Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Komandorowi c. k. orderu Franciszka Józefa z gwiazdą, Komandorowi orderu Królewskiej Włoskiej Korony, Członkowi Izby Panów Rady Państwa i. t. d. pracę swoją poświęca Dr Hubert hr. Krasiński.
W Bibliotece Jagiellońskiej zachowane jedynie strony końcowe (s. 51-55), dołączone luzem do wydania liczącego str. 59 (ob. niżej).
Jag. (def.) - Śl.
- Toż. Naszkicował Dr. Humbert Hr. Krasiński. Członek Komitetu pomnika dla Mickiewicza. Tamże, 1886, w 8ce, str. 57, 1 nl.; tabl. 7.
Adres wydawniczy na s. 1 nl.
Czart. - Jag. - Nar. (def., brak tablic)
- Toż. Naszkicował Dr. Humbert Hr. Krasiński. Członek Komitetu pomnika dla Mickiewicza. Tamże, 1886, w 8ce, str. 57.
Adres wydawniczy na s. 4 okładki.
W egzemplarzu Biblioteki Kórnickiej brak końcowych stron, okładek oraz tablic, układ tekstu jak w wydaniach liczących str. 57 lub str. 57, 1 nl.
Ak. - Jag. - Kórnik (def., wariant nieokreślony) - Nar. - Tor.Un. - Wrocł.Un.
- Toż. Naszkicował członek Komitetu pomnika dla Mickiewicza. Kraków, nakł. autora, Dra Humberta Hr. Krasińskiego, (D. E. Friedlein), Skład głowny w Biurze komitetu pomnika dla Adama Mickiewicza w Magistracie krakowskim, druk. W. Korneckiego, 1886, w 4ce, str. 59; cent. 60.
Autor ujawniony w adresie wydawniczym i dedykacji.
Na s. 3 dedykacja: Jaśnie Wielmożnemu Panu Drowi Mikołajowi Zyblikiewiczowi, Marszałkowi krajowemu Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Komandorowi c. k. orderu Franciszka Józefa z gwiazdą, Komandorowi orderu Królewskiej Włoskiej Korony, Członkowi Izby Panów Rady Państwa i. t. d. pracę swoją poświęca Dr Hubert hr. Krasiński.
Na s. 4 okładki informacja: Dochód z tej broszury przeznacza się na pomnik dla Adama Mickiewicza.
Ak. - Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Lub.Un.Kat. - Łop. - Ossol. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Tor.Un.