Nazwisko i imię:
Krasiński Humbert (Hubert Antoni) dr (1833-1890).
Tytuł:
Listy z Ukrainy. (Odb. z Czasu).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Redakcyi, Druk. Czasu, 1881,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 28, 1 nl. (errata). Autor podpisany pod tekstem na s. 28 za pomocą kryptonimu: H. K. - W Bibliotece Jagiellońskiej zachowany egzemplarz z imienną dedykacją autora. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., 1881-1900, t. II, Kraków 1907, s. 281, a także w drugim wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. XVI, Kraków 1991, s. 259, druk mylnie opisano pod nazwiskiem Knas H. Czart. - Jag. - Nar. - Wrocł.Un.
Całość:
Krasiński Humbert (Hubert Antoni) dr (1833-1890).
Listy z Ukrainy. (Odb. z Czasu).
Kraków, nakł. Redakcyi, Druk. Czasu, 1881,
w 8ce, str. 28, 1 nl. (errata).
Autor podpisany pod tekstem na s. 28 za pomocą kryptonimu: H. K. - W Bibliotece Jagiellońskiej zachowany egzemplarz z imienną dedykacją autora.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., 1881-1900, t. II, Kraków 1907, s. 281, a także w drugim wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. XVI, Kraków 1991, s. 259, druk mylnie opisano pod nazwiskiem Knas H.
Czart. - Jag. - Nar. - Wrocł.Un.