Nazwisko i imię:
Krasiński Henryk hr. (1804-1876).
Tytuł:
Sketch of the union of the Grand Duchy of Lithuania with Poland, Polish aristocraty. Samogitia, And Polish Titles, by count Henry Krasinski, author of Vitold, Bataille de Kirholm, and some other works on Poland.
Miejsce i rok wydania:
London, Simpkin, Marshall, and Co., Manchester, Simms and Dinham, Simpson and Gillett, printers, Manchester, 1842,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. VI, 60. Na s. III-IV: To Lady Dallas, Mrs. Wilson Patten, and Miss G** with the authorʼs profound respects, this Pamphlet on Poland, is dedicated. - W licznych egzemplarzach dedykacja niezachowana. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 472, autorstwo przypisano mylnie Walerianowi Krasińskiemu. Ak. - Czart. - Jag. - Nar.
Całość:
Krasiński Henryk hr. (1804-1876).
Sketch of the union of the Grand Duchy of Lithuania with Poland, Polish aristocraty. Samogitia, And Polish Titles, by count Henry Krasinski, author of Vitold, Bataille de Kirholm, and some other works on Poland.
London, Simpkin, Marshall, and Co., Manchester, Simms and Dinham, Simpson and Gillett, printers, Manchester, 1842,
w 8ce, str. VI, 60.
Na s. III-IV: To Lady Dallas, Mrs. Wilson Patten, and Miss G** with the authorʼs profound respects, this Pamphlet on Poland, is dedicated. - W licznych egzemplarzach dedykacja niezachowana.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 472, autorstwo przypisano mylnie Walerianowi Krasińskiemu.
Ak. - Czart. - Jag. - Nar.