Nazwisko i imię:
Krasiński Henryk hr. (1804-1876).
Tytuł:
Bataille de Kirholm (!) ou lʼamour dʼune Anglaise, roman historique. Par Henri comte Krasiński, auteur dʼune brochure en français et de quelques ouvrages en polonais. Tome premier.
Miejsce i rok wydania:
Paris, Delaunay, Libraire, Barba, Libraire, Comte Krosnowski, Imprimerie et fonderie de A. Pinard, 1836,
Opis/komentarz:
w 8ce, w 8ce, str. VIII, 304, frank. 15. Na s. V-VIII przedmowa bez tytułu i podpisu. Jag. - Kórnik - Nar. (def.) - Toż. Tome premier. Tamże, 1836, w 8ce, w 8ce, str. (VI), (XI)-XIV, 304. Wariant z dodatkową kartą przedtytułową oraz z przedmową wydrukowaną na s. (XI)-XIV. Nar. - Toż. Tome second. Paris, Delaunay, Libraire, Barba, Libraire, Comte Krosnowski, A la jeune Anglaise, Imprimerie et fonderie de A. Pinard, 1836, w 8ce, str. 4 nl., 360, tabl. 1 (nuty). Na tablicy: Dumka. D'Ukraine et de Podolie (nuty z tekstem ukraiñskim i równoleg³ym przek³adem francuskim, inc.: Nechody Hryciu na weczernyciu...; A la veille du soir ne vas jamais Grégoire...). Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Pozn.Un.
Całość:
Krasiński Henryk hr. (1804-1876).
Bataille de Kirholm (!) ou lʼamour dʼune Anglaise, roman historique. Par Henri comte Krasiński, auteur dʼune brochure en français et de quelques ouvrages en polonais. Tome premier.
Paris, Delaunay, Libraire, Barba, Libraire, Comte Krosnowski, Imprimerie et fonderie de A. Pinard, 1836,
w 8ce, w 8ce, str. VIII, 304, frank. 15.
Na s. V-VIII przedmowa bez tytułu i podpisu.
Jag. - Kórnik - Nar. (def.)
- Toż. Tome premier. Tamże, 1836, w 8ce, w 8ce, str. (VI), (XI)-XIV, 304.
Wariant z dodatkową kartą przedtytułową oraz z przedmową wydrukowaną na s. (XI)-XIV.
Nar.
- Toż. Tome second. Paris, Delaunay, Libraire, Barba, Libraire, Comte Krosnowski, A la jeune Anglaise, Imprimerie et fonderie de A. Pinard, 1836, w 8ce, str. 4 nl., 360, tabl. 1 (nuty).
Na tablicy: Dumka. D'Ukraine et de Podolie (nuty z tekstem ukraiñskim i równoleg³ym przek³adem francuskim, inc.: Nechody Hryciu na weczernyciu...; A la veille du soir ne vas jamais Grégoire...).
Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Pozn.Un.