Nazwisko i imię:
Krasiński August (1797-1857).
Opis/komentarz:
ob. Kojsiewicz (Koisiewicz) Franciszek Ksawery (Skarga 1836); Wołowski Jan Tadeusz (Głos po r. 1832, Odpowiedź po r. 1806).
Całość:
Krasiński August (1797-1857).
ob. Kojsiewicz (Koisiewicz) Franciszek Ksawery (Skarga 1836); Wołowski Jan Tadeusz (Głos po r. 1832, Odpowiedź po r. 1806).