Nazwisko i imię:
Krasiński Adam, z Lublina, korespondent i współpracownik czasopism warszawskich.
Opis/komentarz:
ob. Dziennik Literacki (Warsz. 1852-1861); Dziennik Warszawski (1853-1854, w II wyd. Bibl. Pol. XIX st., t. V, s. 357, mylnie jako Adam Stanisław Krasiński); Gazeta Muzyczna i Teatralna (Warsz. 1865-1866); Kalendarzyk damski na r. 1855 (Lwów); Ruch Muzyczny (Warsz. 1857-1861). Poza tym w Dzienniku Warszawskim (1855) publikował korespondencje z Lublina jako ...ski. Nie należy go mylić z bp. Adamem Stanisławem Krasińskim (ob.). - Odnotowane w tekstach Adama Krasińskiego szczegóły biograficzne dot. jego życia i edukacji w Lublinie (por. zwłaszcza Dziennik Warszawski, 1854, nr 60) wykluczają identyczność obu autorów. Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", t. VIII, Warszawa 1969, s. 128-129, mylnie przypisuje bp. Adamowi Stanisławowi Krasińskiemu następujące utwory, których rzeczywistym autorem jest Adam Krasiński z Lublina: Godzina moralności (Dziennik Literacki, 1853, nr 39; Dziennik Warszawski, 1853, nr 171-173); Myśli o muzyce (Ruch Muzyczny, Warsz., 1858, nr 32); Spotkania (Kalendarzyk damski na r. 1855, Lwów). Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich (t. III, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996, s. 173; t. IV, tamże, s. 341) utożsamia go z hr. Adamem Krasińskim (1821-1903) (?). Czy identyczny z którymś z powyższych lub poniższych?
Całość:
Krasiński Adam, z Lublina, korespondent i współpracownik czasopism warszawskich.
ob. Dziennik Literacki (Warsz. 1852-1861); Dziennik Warszawski (1853-1854, w II wyd. Bibl. Pol. XIX st., t. V, s. 357, mylnie jako Adam Stanisław Krasiński); Gazeta Muzyczna i Teatralna (Warsz. 1865-1866); Kalendarzyk damski na r. 1855 (Lwów); Ruch Muzyczny (Warsz. 1857-1861).
Poza tym w Dzienniku Warszawskim (1855) publikował korespondencje z Lublina jako ...ski.
Nie należy go mylić z bp. Adamem Stanisławem Krasińskim (ob.). - Odnotowane w tekstach Adama Krasińskiego szczegóły biograficzne dot. jego życia i edukacji w Lublinie (por. zwłaszcza Dziennik Warszawski, 1854, nr 60) wykluczają identyczność obu autorów.
Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", t. VIII, Warszawa 1969, s. 128-129, mylnie przypisuje bp. Adamowi Stanisławowi Krasińskiemu następujące utwory, których rzeczywistym autorem jest Adam Krasiński z Lublina: Godzina moralności (Dziennik Literacki, 1853, nr 39; Dziennik Warszawski, 1853, nr 171-173); Myśli o muzyce (Ruch Muzyczny, Warsz., 1858, nr 32); Spotkania (Kalendarzyk damski na r. 1855, Lwów).
Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich (t. III, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996, s. 173; t. IV, tamże, s. 341) utożsamia go z hr. Adamem Krasińskim (1821-1903) (?).
Czy identyczny z którymś z powyższych lub poniższych?