Nazwisko i imię:
Krasinjski Šišman.
Opis/komentarz:
ob. Krasiński Zygmunt.
Całość:
Krasinjski Šišman.
ob. Krasiński Zygmunt.