Nazwisko i imię:
Krasicki Marcin.
Tytuł:
Satyry powieści satyryczne i nadgrobki przez hrabiego Marcina Krasickiego napisane.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Manesa Romma, 1837 (na okładce: 1838),
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 8 nl., 110. Tytuł okładkowy: Satyry przez Krasickiego. Na s. 5-8 nl.: Spis rzeczy w tem dziele zawierającej się. Na s. 1-56 zbiór satyr bez osobnego tytułu. Na s. 57-93: Powieści satyryczne. Na s. 95-110: Nadgrobki. Przypisane przez autora Marcelemu Krasickiemu. Według pierwszej edycji Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 469, ukazało się jako t. II wydania zbiorowego pt.: Pisma rozmaite (?). Egzemplarz Biblioteki Jagiellońskiej bez karty tytułowej, zamiast tego mylnie oprawna karta tytułowa Rozmaitości (ob. wyżej). Inst.Bad.Lit. - Jag. (def.) - Nar. - Wilno, Bibl.Akad.Nauk.
Całość:
Krasicki Marcin.
Satyry powieści satyryczne i nadgrobki przez hrabiego Marcina Krasickiego napisane.
Wilno, druk. Manesa Romma, 1837 (na okładce: 1838),
w 12ce, str. 8 nl., 110.
Tytuł okładkowy: Satyry przez Krasickiego.
Na s. 5-8 nl.: Spis rzeczy w tem dziele zawierającej się.
Na s. 1-56 zbiór satyr bez osobnego tytułu.
Na s. 57-93: Powieści satyryczne.
Na s. 95-110: Nadgrobki.
Przypisane przez autora Marcelemu Krasickiemu.
Według pierwszej edycji Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 469, ukazało się jako t. II wydania zbiorowego pt.: Pisma rozmaite (?).
Egzemplarz Biblioteki Jagiellońskiej bez karty tytułowej, zamiast tego mylnie oprawna karta tytułowa Rozmaitości (ob. wyżej).
Inst.Bad.Lit. - Jag. (def.) - Nar. - Wilno, Bibl.Akad.Nauk.