Nazwisko i imię:
Krasicki Kazimierz (III), student prof. Mariana Sokołowskiego.
Opis/komentarz:
ob. Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce t. VI zesz. IV (1900).
Całość:
Krasicki Kazimierz (III), student prof. Mariana Sokołowskiego.
ob. Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce t. VI zesz. IV (1900).