Nazwisko i imię:
Krasicki Kazimierz (II), Przyłęcki Stanisław.
Tytuł:
(Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Gospodarskiego Galicyjskiego, inc.: Dwudzieste ósme ogólne Zgromadzenie naszego Towarzystwa odbyło się w dniach od 23 do 28 czerwca b. r. ..., z datą i podpisem: Z Komitetu c. k. Towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego. We Lwowie, dnia 27 sierpnia 1860. Wiceprezes Towarzystwa Kazimierz Hr. Krasicki. Sekretarz Stanisław Przyłęcki).
Miejsce i rok wydania:
(Lwów), Druk. Zakł. im. Ossolińskich, 1860,
Opis/komentarz:
folio, str. 4 nl. Tekst w dwóch szpaltach. Nad tekstem: C. k. Towarzystwo gospodarskie galicyjskie L. 827. Jag.
Całość:
Krasicki Kazimierz (II), Przyłęcki Stanisław.
(Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Gospodarskiego Galicyjskiego, inc.: Dwudzieste ósme ogólne Zgromadzenie naszego Towarzystwa odbyło się w dniach od 23 do 28 czerwca b. r. ..., z datą i podpisem: Z Komitetu c. k. Towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego. We Lwowie, dnia 27 sierpnia 1860. Wiceprezes Towarzystwa Kazimierz Hr. Krasicki. Sekretarz Stanisław Przyłęcki).
(Lwów), Druk. Zakł. im. Ossolińskich, 1860,
folio, str. 4 nl.
Tekst w dwóch szpaltach.
Nad tekstem: C. k. Towarzystwo gospodarskie galicyjskie L. 827.
Jag.