Nazwisko i imię:
Krasicki Kazimierz (II), Krawczykiewicz Szymon (i in.?).
Tytuł:
(Obwieszczenie Galicyjskiej Kasy Oszczędności). - Ankündigung der galizischen Sparkasse. (Inc.: Da der Zutritt zur Sparkasse durch die fortwährende Arbeit an der Wegräummung der vom feuer beschädigten Theile des rathhausgebäudes noch immer behindert ist..., z podpisem: Vom der direkzion der galizischen Sparkasse. Lemberg am 10. November 1848).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Lwów, 1848),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 1 nl. Oryginalnie obejmowało tekst polski i niemiecki w dwóch równoległych szpaltach. Obecnie zachowana jedynie część niemiecka. Tytuł nagłówkowy. Pod tekstem częściowo obcięte podpisy: ... (Galicyjsk)iej Kasy oszczędności ... (Kazimie)rz Krasicki (Nadd)yrektor. S. Krawczykiewicz Dyrektor. - Być może poprzedzał je podpis innej osoby. Czart. (def.)
Całość:
Krasicki Kazimierz (II), Krawczykiewicz Szymon (i in.?).
(Obwieszczenie Galicyjskiej Kasy Oszczędności). - Ankündigung der galizischen Sparkasse. (Inc.: Da der Zutritt zur Sparkasse durch die fortwährende Arbeit an der Wegräummung der vom feuer beschädigten Theile des rathhausgebäudes noch immer behindert ist..., z podpisem: Vom der direkzion der galizischen Sparkasse. Lemberg am 10. November 1848).
B. m. b. r. (Lwów, 1848),
w 4ce, str. 1 nl.
Oryginalnie obejmowało tekst polski i niemiecki w dwóch równoległych szpaltach. Obecnie zachowana jedynie część niemiecka.
Tytuł nagłówkowy.
Pod tekstem częściowo obcięte podpisy: ... (Galicyjsk)iej Kasy oszczędności ... (Kazimie)rz Krasicki (Nadd)yrektor. S. Krawczykiewicz Dyrektor. - Być może poprzedzał je podpis innej osoby.
Czart. (def.)