Nazwisko i imię:
Krasicki Kazimierz (II) (1807-1882).
Tytuł:
Rachunki gospodarskie podług najprostszych zasad. Ułożył Kazimierz Hr. Krasicki. Przedruk z t. 9 Rozpraw Towarzystwa gospodarskiego gal.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, (nakład Towarzystwa gospod. galic.), Druk. Zakładu Narodowego Ossolińskich, 1851,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 15, tabl. 5; gr. 20. Na tablicach 8 tabel, numerowanych I-VII, IX. Jag. - Nar. - Ossol - Warsz.Un.
Całość:
Krasicki Kazimierz (II) (1807-1882).
Rachunki gospodarskie podług najprostszych zasad. Ułożył Kazimierz Hr. Krasicki. Przedruk z t. 9 Rozpraw Towarzystwa gospodarskiego gal.
Lwów, (nakład Towarzystwa gospod. galic.), Druk. Zakładu Narodowego Ossolińskich, 1851,
w 8ce, str. 15, tabl. 5; gr. 20.
Na tablicach 8 tabel, numerowanych I-VII, IX.
Jag. - Nar. - Ossol - Warsz.Un.