Nazwisko i imię:
B. F. (i) K. S.,
Opis/komentarz:
ob. Encyklopedia dla dzieci (1891).
Całość:
B. F. (i) K. S.,
ob. Encyklopedia dla dzieci (1891).