Nazwisko i imię:
Album.
Tytuł:
Album malarzy polskich. Serja pierwsza: „Monachium”.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Nakł. i druk. J. Unger, 1876,
Opis/komentarz:
folio wielkie, 10 drzeworytów i tyle stron drukowanych, 2 rs., w oprawie ozdobnej 3 rs. Czart. – Jag. – Ossol. – Warsz.Un.
Całość:
Album.
Album malarzy polskich. Serja pierwsza: „Monachium”.
Warszawa, Nakł. i druk. J. Unger, 1876,
folio wielkie, 10 drzeworytów i tyle stron drukowanych, 2 rs., w oprawie ozdobnej 3 rs.
Czart. – Jag. – Ossol. – Warsz.Un.