Nazwisko i imię:
Instrukcya dla Stałej Komisyi.
Tytuł:
Instrukcya dla Stałej Komisyi Archiwalnej w Towarzystwie Dobroczynności.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Towarzystwa Dobroczynności, druk. Czasu, 1881,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 11. Podpisani: K. Hoszowski, Leon Cyfrowicz. Jag.
Całość:
Instrukcya dla Stałej Komisyi.
Instrukcya dla Stałej Komisyi Archiwalnej w Towarzystwie Dobroczynności.


Kraków, nakł. Towarzystwa Dobroczynności, druk. Czasu, 1881,


w 8ce, str. 11.
Podpisani: K. Hoszowski, Leon Cyfrowicz.
Jag.