Nazwisko i imię:
Ehrenberg Kazimierz (1870—1932).
Tytuł:
Teofil Lenartowicz. (Odb. z Czasu, 1893 nr 32).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1893,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 15, 1 nl. (Anonimowo). Autor ujawnił się w rękopiśmiennej dedykacji na egzemplarzu Inst. Bad. Lit. Na str. 14—15 list Michała Sozańskiego o ostatnich chwilach Lenartowicza. Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. — Ossol.
Całość:
Ehrenberg Kazimierz (1870—1932).
Teofil Lenartowicz. (Odb. z Czasu, 1893 nr 32).
Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1893,
w 8ce, str. 15, 1 nl. (Anonimowo).
Autor ujawnił się w rękopiśmiennej dedykacji na egzemplarzu Inst. Bad. Lit. Na str. 14—15 list Michała Sozańskiego o ostatnich chwilach Lenartowicza.
Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. — Ossol.