Nazwisko i imię:
Czasopisma. Gazeta dla Wszystkich.
Tytuł:
Gazeta dla Wszystkich.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, 1883—1885.
Opis/komentarz:
(Wychodzi na przemian z Dziennikiem dla Wszystkich). Ak. — Jag.
Całość:
Czasopisma. Gazeta dla Wszystkich.
Gazeta dla Wszystkich.
Lwów, 1883—1885.
(Wychodzi na przemian z Dziennikiem dla Wszystkich).
Ak. — Jag.