Nazwisko i imię:
Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917).
Tytuł:
Fiskalizm gorzelniany. Przemówienie Dr. Włodzimierza Kozłowskiego w uzasadnieniu wniosku Oddziału Przemyskiego na posiedzeniu Towarzystwa Gospodarskiego we Lwowie dnia 3 marca 1887.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. i lit. Pillera i Sp.,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 40. Jag. - Nar. - Ossol.
Całość:
Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917).
Fiskalizm gorzelniany. Przemówienie Dr. Włodzimierza Kozłowskiego w uzasadnieniu wniosku Oddziału Przemyskiego na posiedzeniu Towarzystwa Gospodarskiego we Lwowie dnia 3 marca 1887.
Lwów, druk. i lit. Pillera i Sp.,
w 8ce, str. 40.
Jag. - Nar. - Ossol.