Nazwisko i imię:
Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935).
Tytuł:
Zasadnicze twierdzenia wiedzy przyrodniczej w zaraniu filozofii greckiej. Przez W. M. Kozłowskiego. Odczyt wygłoszony dnia 24. listopada 1898 na posiedzeniu krakowskiego oddziału polskiego Towarzystwa przyrodników im. Kopernika. (Nadb. z Kosmosu 1899).
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. polskiego towarzystwa przyrodników im. Kopernika, I. Związkowa Drukarnia we Lwowie, 1899,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 81-88, 143-154 (dokończenie). Tytuł okładkowy. - Nadto na s. 81 i 143 tytuły nagłówkowe. Jag. - Nar. - Wrocł.Un.
Całość:
Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935).
Zasadnicze twierdzenia wiedzy przyrodniczej w zaraniu filozofii greckiej. Przez W. M. Kozłowskiego. Odczyt wygłoszony dnia 24. listopada 1898 na posiedzeniu krakowskiego oddziału polskiego Towarzystwa przyrodników im. Kopernika. (Nadb. z Kosmosu 1899).
Lwów, nakł. polskiego towarzystwa przyrodników im. Kopernika, I. Związkowa Drukarnia we Lwowie, 1899,
w 4ce, str. 81-88, 143-154 (dokończenie).
Tytuł okładkowy. - Nadto na s. 81 i 143 tytuły nagłówkowe.
Jag. - Nar. - Wrocł.Un.