Nazwisko i imię:
Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935).
Tytuł:
Mickiewicz i Puszkin oraz społeczeństwa polskie i rosyjskie przez ***.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Zygmunta Czaczki, Druk. Związkowa, (G. Gebethner i Sp.), 1899,
Opis/komentarz:
w 8ce mniejszej, str. 39; hal. 80. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. III, 1881-1900, Kraków 1911, s. 165, opis druku zamieszczono pod hasłem Mickiewicz Adam. - Tamże zamieszczono odsyłacze do dwóch innych druków porównujących Mickiewicza z Puszkinem: ABC (Mickiewicz i Puszkin 1887); Spasowicz Włodzimierz (Mickiewicz i Puszkin 1887). Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Nar. - Ossol. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl.
Całość:
Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935).
Mickiewicz i Puszkin oraz społeczeństwa polskie i rosyjskie przez ***.
Kraków, nakł. Zygmunta Czaczki, Druk. Związkowa, (G. Gebethner i Sp.), 1899,
w 8ce mniejszej, str. 39; hal. 80.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. III, 1881-1900, Kraków 1911, s. 165, opis druku zamieszczono pod hasłem Mickiewicz Adam. - Tamże zamieszczono odsyłacze do dwóch innych druków porównujących Mickiewicza z Puszkinem: ABC (Mickiewicz i Puszkin 1887); Spasowicz Włodzimierz (Mickiewicz i Puszkin 1887).
Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Nar. - Ossol. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl.